1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Çoklu kaynak tesisi lisans tadiline DSİ vizesi

Çoklu kaynak tesisi lisans tadiline DSİ vizesi

Elektrik üretim tesislerinde lisansın çoklu kaynak tesisi olarak tadil edilmesi için DSİ görüşü ile yüzer GES ve hidroelektrik tesisleri için DSİ kiralama sözleşmesi ibraz edilecek.

Çoklu kaynak tesisi lisans tadiline DSİ vizesi

Enerji günlüğü - Elektrik üretim tesislerinde lisansın çoklu kaynak tesisi olarak tadil edilmesi için DSİ görüşü ile yüzer GES ve hidroelektrik tesisleri için DSİ kiralama sözleşmesi ibraz edilecek.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Önlisans ve üretim lisansına konu üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvuruları; hidroelektrik kaynaklara dayalı olanlar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi kaydıyla uygun bulunabilecek. 

Ayrıca yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmesi imzalanması için başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması kaydıyla lisans veya önlisans tadili yapılabilecek.

İÇ İHTİYAÇ İÇİN SAHA DIŞINDA YARDIMCI KAYNAK TESİSİ

Değişiklik uyarınca “Üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 30. maddeye eklenen bir fıkrayla jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecek.

Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler de tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecekler.

ANA KAYNAK TESİSİNİN KABULÜ ÖN ŞART OLACAK

Yönetmelik’te yer alan “Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin geçici kabulü” başlıklı Geçici 30 madde ile şu hüküm getirildi: 01 Ocak 2021 tarihinden önce, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan, yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmayacak.

Önceki ve Sonraki Haberler