1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Daha güçlü bir Türkiye enerji sektörü için on somut politika önerisi

Daha güçlü bir Türkiye enerji sektörü için on somut politika önerisi

IICEC Turkey Energy Outlook Raporu'nda, daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için on politika önerisi yer aldı.

Daha güçlü bir Türkiye enerji sektörü için on somut politika önerisi

Enerji Günlüğü - IICEC Turkey Energy Outlook Raporu'nda, daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için on politika önerisi yer aldı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından gerçekleştirilen Turkey Energy Outlook çalışması tamamlandı. IICEC tarafından geliştirilen detaylı ve kapsamlı bir modelleme altyapısı ve senaryo analizi yaklaşımı ile tamamlanan, Türkiye’de bir İlk ve gelişmekte olan ülkelerde alanında örnek olan Turkey Energy Outlook çalışması, enerji sektörünün gelecek 20 yıllık perspektifini ortaya koyuyor. Kamu-Sanayi-Akademi başarı üçgeninde, kapsamı ve içeriği bakımından politika yapıcılara, yatırımcılara, iş dünyasına ve akademik çalışmalara ışık tutacak olan bu çalışma online platformda gerçekleştirilen özel lansmanla kamuoyuna açıklandı. 

Raporun sunumunu gerçekleştiren IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray, daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için raporda somut bir çıktı olarak on politika önerisi sunduklarını kaydetti. Güray bu önerileri şöyle sıraladı: 

1. Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması;

2. Daha rekabetçi elektrik ve doğalgaz piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımının artırılması;

3. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi;

4. Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması;

5. Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi;

6. Elektrikli araçların ve şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından çıkarılması;

7. Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması ve veri ile desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleri ile şehiriçi özel araç trafiğinin azaltılması;

8. Arama ve üretim çabaları ve yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi ve üretimi sağlanması;

9. Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması;

10. İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması.

Sabiha KÖTEK - Enerji Günlüğü 

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler