1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Elektrik Piyasası 2022 lisans işlem ücretleri güncellendi

Elektrik Piyasası 2022 lisans işlem ücretleri güncellendi

EPDK, Elektrik Piyasası’nda 2022 yılında uygulanacak olan lisans işlemleriyle ilgili ücretleri belirledi.

Elektrik Piyasası 2022 lisans işlem ücretleri güncellendi

Enerji Günlüğü - EPDK, Elektrik Piyasası’nda 2022 yılında uygulanacak olan lisans işlemleriyle ilgili ücretleri belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2022 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerini belirledi. 

ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSI İŞLEM ÜCRETLERİ

Buna göre Önlisans, Üretim Lisansı, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim Önlisansı ve OSB Üretim Lisansı alma bedelleri aşağıdaki gibi belirlendi. 

 • 0 < P ≤  10 MW: 14.440 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 28.060 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 42.090 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 70.150 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 140.290 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 280.440 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 420.590 TL
 • P >  1000 MW: 701.430 TL

Önlisans, Üretim Lisansı, OSB Üretim Önlisansı ve OSB Üretim Lisansı yenileme bedelleriyse aşağıdaki gibi uygulanacak.

 • 0 < P ≤  10 MW: 7.220 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 14.030 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 21.045 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 35.075 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 70.145 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 140.220 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 210.295 TL
 • P >  1000 MW: 350.715 TL

Önlisans, Üretim Lisansı, OSB Üretim Önlisansı ve OSB Üretim Lisansı tadil bedeli ise asgari 14.310 TL olacak. Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans/lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans/lisans alma bedeli arasındaki fark kadar önlisans/lisans tadil bedeli ödenecek. Değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde ise önlisans/lisans tadil bedeli 14.310 TL olacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için hesaplanan önlisans/lisans tadil bedelinin %10’u dikkate alınacak; ancak bu tutar yine 14.310 TL’den az olamayacak. 

2022 yılında Önlisans, Üretim Lisansı, OSB Üretim Önlisansı ve OSB Üretim Lisansı suret çıkarma bedeli ise 3.000 TL olacak. 

İletim lisansı tadil bedeli de 14.310 TL olarak; iletim lisansı çıkarma bedeli ise yine 3.000 TL olarak uygulanacak. 

DAĞITIM LİSANSI İŞLEM BEDELLERİ

Dağıtım Lisansı ve OSB Dağıtım Lisansı alma bedelleri de şöyle belirlendi: (Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı: D (kWh)

 • D ≤  100 milyon kWh: 70.150 TL
 • 100.000.000 kWh < D ≤  250.000.000 kWh: 140.290 TL
 • 250.000.000 kWh < D ≤  500.000.000 kWh: 210.300 TL
 • 500.000.000 kWh < D ≤  1.000.000.000 kWh: 350.720 TL
 • 1.000.000.000 kWh < D ≤  5.000.000.000 kWh: 701.430 TL
 • 5.000.000.000 kWh < D ≤  10.000.000.000 kWh: 1.403.270 TL
 • D >  10.000.000.000 kWh: 2.136.030 TL

Dağıtım Lisansı ve OSB Dağıtım Lisansı yenileme ücretleri lisans alma bedellerinin %50 oranında uygulanacak. Buna göre yenileme bedelleri de aşağıdaki gibi listelendi. 

 • D ≤  100 milyon kWh: 35.075 TL
 • 100.000.000 kWh < D ≤  250.000.000 kWh: 70.145 TL
 • 250.000.000 kWh < D ≤  500.000.000 kWh: 105.150 TL
 • 500.000.000 kWh < D ≤  1.000.000.000 kWh: 175.360 TL
 • 1.000.000.000 kWh < D ≤  5.000.000.000 kWh: 350.715 TL
 • 5.000.000.000 kWh < D ≤  10.000.000.000 kWh: 701.635 TL
 • D >  10.000.000.000 kWh: 1.068.015 TL

DAĞITIM LİSANSI TADİL ÜCRETİ

Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tahsil edilecek. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde ise 14.310 TL alınacak.

Dağıtım Lisansı ve OSB Dağıtım Lisansı suret çıkarma bedeli de 3.000 TL olarak uygulanacak. 

TEDARİK LİSANSI İŞLEMLERİ

Görevli tedarik şirketleri için lisans alma bedeli 1.402.860 TL olacak. Tedarik lisansı verilecek diğer tüzel kişiler için bu tutar 772.800 TL olarak uygulanacak. Lisans yenileme ücretleri ise lisans alma bedellerinin yarısı tutarında olacak. 

Tedarik lisansı tadil bedeli 14.310 TL; suret çıkarma bedeli, ise 3.000 TL olacak. 

PİYASA İŞLETİM LİSANSI İŞLEMLERİ

Piyasa işletim lisansında yıllık lisans bedeli 1.402.860 TL olarak belirlendi. Lisans alma bedelinin yarısı (701.430 TL) lisans yenileme bedeli olarak uygulanacak. Lisans tadili ücreti 14.310 TL; lisans sureti çıkartma işlem ücreti ise 3.000 TL olarak ödenecek.

Elektrik Piyasasında aşağıda listelenen lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022’de ödeyecekleri yıllık lisans bedelleri ise şu tutarlarla uygulanacak: 

 • Üretim Lisansı ve OSB Üretim Lisansı: (Brüt üretim (iç tüketim dahil) üzerinden, 0,003 kuruş/kWh 
 • İletim Lisansı: İletim yapılan kWh başına, 0,003 kuruş
 • Dağıtım Lisansı ve OSB Dağıtım Lisansı: Dağıtılan (kayıp ve kaçak enerji dahil dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara dağıtılan kWh başına, 0,003 kuruş
 • Tedarik Lisansı: Toptan [ikili anlaşma, Gün Öncesi Piyasa (GÖP) ve Gün İçi Piyasa (GİP) satışları dahil] ve perakende satışı yapılan kWh başına, 0,003 kuruş. 
 • Piyasa İşletim Lisansı için 2021 yılı faaliyetleri için ayrıca ücret alınmayacak.
Önceki ve Sonraki Haberler