1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik Piyasası Kanunu Meclis`ten geçti

Elektrik Piyasası Kanunu Meclis`ten geçti

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre...

Elektrik Piyasası Kanunu Meclis`ten geçti

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre enerji borsası kurulacak, lisanslar verilirken rekabeti bozucu olmaması dikkate alınacak. EPDK, tüketicilerin korunmasına da dikkat edecek. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan Elektrik Piyyasası Kanunu, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, enerji borsasının kuruluşunu da kapsayan piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Yeni ELEKTRİK PİYASASI KANUNU tam metni için TIKLAYINIZ

Kanunda yer alan düzenlemelere göre, istisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayrı lisans alacak. Lisanslar, en çok 49 yıllığına verilebilecek. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre 10 yıl olarak düzenlendi.

LİSANS İPTALLERİ NASIL OLACAK?

Enerji sektöründeki lisansların sona ermesine ilişkin düzenleme şöyle: Lisanslar, süresinin bitiminde kendiliğinden sona erecek. Ayrıca lisans sahibi tüzel kişinin iflası (kesinleşmiş olmalı), lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hallerinde de EPDK kararıyla lisans sona erdirilebilecek.

LİSANS VERİLİRKEN REKABETE DİKKAT!

Kanun çerçevesinde, üretim lisansı ve tadiline ilişkin başvurular değerlendirilirken, rekabetin geliştirilmesi de önem taşıyacak. Bu çerçevede iletim ve dağıtım kısıtlarıyla ilgilinin sahip olduğu veya olacağı piyasa gücü lisans başvuru değerlendirilirnen dikkate alınacak.

GÜNEŞTE BİRDEN FAZLA BİNAYA TEK LİSANS

Kanuna göre, enerji üretim faaliyeti, alınan lisanslar kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri tarafından yürütülebilecek. Birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri, tek üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilecek.

KİMLERE LİSANS VERİLMEYECEK?

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, kimlere lisans verilmeyeceğini de düzenliyor. Lisans verilmeyecek kişiler şöyle: Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde 10 veya daha fazla paya sahip ortaklar, lisansı iptal edilen şirketlerden, lisans iptalinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dahil olmak üzere bu şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyeliği yapanlar. Lisans iptali kaynaklı yasaklamalar, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle geçerli olacak. Bu durumdaki kişiler lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak, yönetim kurullarında görev alamayacak.

EPDK'YA TÜKETİCİYİ KORUMA GÖREVİ

Yeni Elektrik Pisasası Kanunu, tüketicilerin korunması ve piyasa faaliyetlerinin aksamaması için lisansların sona erdirilmesi veya iptali durumlarında gerekli tedbirleri alma konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu yetkili ve görevli kılıyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler