1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. EMO ve MMO: Muğla’da kömür bitse de elektrik kesilmez

EMO ve MMO: Muğla’da kömür bitse de elektrik kesilmez

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile Makina Mühendisleri Odası’na (MMO) göre, Muğla’daki linyit yakıtlı santrallerinin çalıştırılamamaması bölgede elektrik kesintisi riski oluşturmuyor.  

EMO ve MMO: Muğla’da kömür bitse de elektrik kesilmez

Enerji Günlüğü - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından, Ege Bölgesi’nde ve özellikle Muğla’daki linyit yakıtlı santralların sistem içindeki konumları ve bu santrallerin üretimlerini durdurmaları halinde yaşanabileceklere dair ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Muğla’daki linyit yakıtlı üç eski kamu santralının yeni sahiplerinin, mevcut santralların kömür sahalarındaki kömürün azalması ve bir süre sona tükeneceğinin oraya çıkması üzerine, bölgede yeni açık ve kapalı kömür sahalarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışmanın içine girdikleri belirtildi.

Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan linyit santrallarına kömür temin edilemez ise Muğla’da ve Ege Bölgesinde uzun elektrik kesintileri yaşanacağına yönelik senaryolar çizildiğine değinilen açıklamada buna karşılık bölgede yaşayanların ormanlarına, bahçelerine, tarihlerine, üretim ve yaşam alanlarına sahip çıkarak enerji üretimi gerekçeli çevreye zararlı girişimlere karşı direndikleri kaydedildi. 

Bu arada EMO ve MMO Enerji Çalışma Grup ve Komisyonları tarafından (Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının Ülke Geneli ve Ege Bölgesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri) başlıklı bir Rapor (Tamamını indirmek için tıklayınız) hazırlandı. Ortaya çıkan değerlendirmeler, Raporun Sonuç bölümünde şöyle ifade edildi: 

“Ülkemizde elektrik üretim ve iletim alt yapısı güçlüdür. Kurulu kapasite anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölgesinde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır. Ancak bölgede elektrik santralı yatırımları, özellikle yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere, hız kesmeden devam etmektedir.

Ülke genelindeki enerji arzının yönetimi, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi enterkonnekte sistem ile diğer bölgelere bağlıdır. Diğer bölgeler ile yeterli miktarda elektrik enerjisi alış-verişi yapma imkanına sahiptir. Bölge içindeki yerleşim merkezleri de, enterkonnekte sistem ile birbirlerine bağlıdır. Bölge, ihtiyaç halinde, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğünün üretim/tüketim dengesini esas alan yönetimi altında, ülkedeki ve/veya bölgedeki kapasite ile beslenebilir.

Bu çalışmada yer alan bilgi ve veriler, Muğla`da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının elektrik üretimini durdurmaları veya sona erdirmeleri halinde, durumun, gerek yıllık toplam tüketim, gerek anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi sisteminin işlerliği açısından, Muğla İlini, Ege Bölgesini ve Türkiye enterkonnekte sistemini olumsuz etkilemeyeceğine işaret etmektedir.” 

Önceki ve Sonraki Haberler