1. HABERLER

  2. KARİYER/ATAMA

  3. Enerji KİT’lerinde yeni kadrolar açıldı

Enerji KİT’lerinde yeni kadrolar açıldı

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait bazı yeni kadrolar açıldı; bazı kadrolar da iptal edildi. 

Enerji KİT’lerinde yeni kadrolar açıldı

Enerji Günlüğü – Enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait bazı yeni kadrolar açıldı; bazı kadrolar da iptal edildi. 

2019/124 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait bazı kadrolar ile bazı çalışan pozisyonları iptal edildi, bazı yeni kadrolar ve yeni çalışan pozisyonları ihdas edildi. 

İptal edilen kadrolar ve ilgili oldukları kurumlar, şöyle listelendi;
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
2 adet Daire Başkan Yardımcısı (Merkez Teşkilatı)
7 adet Birim Müdür Yardımcısı (Merkez Teşkilatı)

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
1 adet Müessese Müdürü (Taşra Teşkilatı)
1 adet Müessese Müdür Yardımcısı (Taşra Teşkilatı)

İhdas edilen kadrolar ise şöyle sıralandı;
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
6 adet Müfettiş (Merkez Teşkilatı)

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü
3 adet Başmüfettiş (Merkez Teşkilatı)
6 adet Müfettiş (Merkez Teşkilatı)

İptal edilen çalışan pozisyonları ise şunlar oldu; 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
17 adet Şef Yardımcısı (Merkez Teşkilatı)
3 adet Müdür Yardımcısı (Taşra Teşkilatı)
13 adet Şef Yardımcısı (Taşra Teşkilatı)

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
4 adet Tekniker (Merkez Teşkilatı)
2 adet Teknisyen (Merkez Teşkilatı)
2 adet Veznedar (Taşra Teşkilatı)
2 adet Koruma Görevlisi (Taşra Teşkilatı)
2 adet Tekniker (Taşra Teşkilatı)
3 adet Teknisyen (Taşra Teşkilatı)

İhdas edilen çalışan pozisyonları da şunlar oldu; 
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü
1 adet Teknik Öğretmen (Merkez Teşkilatı)
10 adet Avukat (Merkez Teşkilatı)
2 adet Teknik Şef (Merkez Teşkilatı)
40 adet Memur (Merkez Teşkilatı)
2 adet Dava Takip Memuru (Merkez Teşkilatı)
10 adet Başmühendis (Merkez Teşkilatı)
100 adet Mühendis(Merkez Teşkilatı)
1 adet Mimar (Merkez Teşkilatı)
1 adet Şehir Plancısı (Merkez Teşkilatı)
10 adet Tekniker (Merkez Teşkilatı)
1 adet Tabip (Merkez Teşkilatı)
7 adet Avukat (Taşra Teşkilatı)
10 adet Şef (Taşra Teşkilatı)
4 adet Teknik Şef (Taşra Teşkilatı)
70 adet Memur (Taşra Teşkilatı)
8 adet Grup Başmühendisi (Taşra Teşkilatı)
15 adet Başmühendis (Taşra Teşkilatı)
120 adet Mühendis (Taşra Teşkilatı)
2 adet Mimar (Taşra Teşkilatı)
1 adet Kimyager (Taşra Teşkilatı)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
3 adet Uzman (Merkez Teşkilatı)
9 adet Şef (Merkez Teşkilatı)
5 adet Başmühendis (Merkez Teşkilatı)
4 adet Teknik Uzman (Taşra Teşkilatı)
4 adet Uzman (Taşra Teşkilatı)
4 adet Şef (Taşra Teşkilatı)
4 adet Başmühendis (Taşra Teşkilatı)

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
2 adet Başmühendis (Merkez Teşkilatı)
1 adet Uzman Tabip (Merkez Teşkilatı)
5 adet Şef (Taşra Teşkilatı). 

Önceki ve Sonraki Haberler