1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı

Enerji Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu, yeniden yapılandırıldı. 

Enerji Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu, yeniden yapılandırıldı. 

Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu’nun adı Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi ve Kurul yeniden yapılandırıldı. Bu çerçevede 2016/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırıldı. 

Buna göre Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında yatırımın niteliğine göre davet edilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yatırım Ofisi, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Devlet Su İşleri, Elektrik Üretim AŞ, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Maden ve Petrol İşleri, Orman, Tapu ve Kadastro, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüklerinden kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturuldu.

Kurul’un asli görevi eskiden olduğu gibi kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak olan yatırımların izin süreçlerinin takip etmek, denetlemek ve koordine etmek ve tüm enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini koordine etmek olacak. 

Kurul, ihtiyaç halinde alt komiteler, danışma ve çalışma grupları oluşturabilecek. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini çağırabilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler