1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK yer vinci seti satın alacak

TTK yer vinci seti satın alacak

TTK, bir adet yer vinci satın almak istiyor. 

TTK yer vinci seti satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, bir adet yer vinci satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), bir adet yer vinci (manevra) satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 28 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale konusu vinç, 90 gün içinde TTK Genel Müdürlüğü, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi, İşyeri Sahası, Zonguldak adresine teslim edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler