1. YAZARLAR

  2. Haluk DİRESKENELİ

  3. Enerji piyasasında Kronik Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Haluk DİRESKENELİ

Haluk DİRESKENELİ

Yazarın Tüm Yazıları >

Enerji piyasasında Kronik Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Değerli takipçilerimiz, Türkiye’de enerjiye yatırım yapılır mı? 

Nasıl ve hangi dalında ne tür yatırımlar nasıl ve ne zaman yapılır? Kimlerle hareket edilir? 
Bu soruların cevapları elbette önemlidir. Ancak gelin biz bugün işin bir başka yönüne bakalım. Zira meselenin bu yönü de irdelenmeye değer. Neden derseniz, aşağıdakileri okuduktan sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum.
Değerli okuyucu, Türkiye’de enerji yatırımlarında “ben yapamam, bu konuda başkalarına, özellikle de yabancı teknolojiye bağımlıyım” saplantısı vardır. Oysa her hastalık gibi bunun da tedavisi vardır. Tabii önce doğru teşhisi koyalım ki doğru tedaviyi belirleyip hastalığı iyileştirelim. 
Enerji piyasalarımızdaki bu kronik bozukluğu anlayabilmek için, olayı kişi bazında inceleyelim dilerseniz... 
Bağımlı kişilik bozukluğu (Dependent Personality Disorder, kısaca DPD), endişeli kişilik adı verilen bir grup koşuldan biridir. Sinirlilik ve korku duyguları ile işaretlenmiş bozukluklar bunlardır. DPD ayrıca çaresizlik ile işaretlenir. Teslimiyetçilik, ilgilenilmeye ve sürekli güvenceye duyulan ihtiyaç ve kararlarda bağımlılık oluşur. 
DPD, en sık teşhis edilen kişilik bozukluklarından biridir. Erkek ve kadınlarda eşit olarak görülür ve genellikle erken ve orta yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. 
Bağımlı kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?
DPD’si olan kişiler duygusal olarak diğer insanlara bağımlı hale gelir ve işin ilginci bunu başarmak için büyük çaba harcarlar. 
DPD'li insanlar, muhtaç, pasif ve yapışkan davranışlar sergilemeye eğilimlidirler ve ayrılmak üstüne bir korkuya sahiptirler. 
Bu kişilik bozukluğunun diğer ortak özellikleri aşağıdakileri içerir:
- Bir kişinin tavsiyesi ve güvencesi olmadan karar verememe 
- Kişisel sorumluluktan kaçınma; bağımsız işleyiş gerektiren işlerden kaçınma ve sorumluluk pozisyonları
- İlişkiler sona erdiğinde yoğun terk edilme korkusu ve yıkım veya çaresizlik duygusu; biri bittiğinde genellikle başka bir ilişkiye geçer
- Eleştiriye karşı aşırı hassasiyet
- Karamsarlık ve kendine güven eksikliği, bunlara bakamayacaklarına dair inanç  
- Destek veya onay kaybetme korkusuyla başkalarıyla aynı fikirde olmamaktan kaçınma 
- Proje başlatamama 
- Yalnız kalma zorluğu 
- Başkalarının kötü muamelesine ve istismarına müsamaha gösterme istekliliği 
- Bakıcılarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymak 
- Saf olma ve fantezi içinde yaşama eğilimi 

Peki bağımlı kişilik bozukluğuna ne sebep olur? 
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte bağımlı kişilik bozukluğu biyolojik ve gelişimsel faktörlerden kaynaklanır. Büyük olasılıkla her ikisini de içerir. 
Bazı araştırmacılar bağımlı kişilik bozukluğu bulunanların, otoriter veya aşırı korumacı olduğuna inanırlar. Ebeveynlik tarzı, bağımlı kişilerde bağımlı kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açabilir.
Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl teşhis edilir?
Semptomlar varsa, doktor tam bir tıbbi öykü alarak bir değerlendirmeye başlayacaktır. 
Bağımlı kişiliği spesifik olarak teşhis etmek için fiziki muayene ve terapi yapılır, laboratuvar testleri uygulanmaz. 
Doktor, fiziksel hastalığın nedeni olarak ekarte etmek için çeşitli tanı testleri kullanabilir. Semptomlar için fiziksel bir neden bulamazsa, kişiyi bir uzmana yönlendirebilir. 
Yönlendirilecek kişi psikiyatrist veya psikolog, teşhis ve tedavi için özel olarak eğitilmiş sağlık uzmanları olabilir. 
Psikiyatristler ve psikologlar özel olarak tasarlanmış görüşme ve değerlendirme araçlarını kullanır. 
Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Birçok kişilik bozukluğunda olduğu gibi, DPB'si olan kişiler genellikle tedavi aramazlar. Bunun yerine, hayatlarında bir sorun çıktığında çözüm peşine düşebilirler. Çünkü zaman zaman bozuklukla ilgili düşünce veya davranışlar ezici hale gelir ve artık baş edemez hale gelirler. 
DPD’li kişiler depresyon veya anksiyete geliştirmeye eğilimlidir ve bunların semptomları bozukluklar bireyi yardım aramaya sevk edebilir. 
Psikoterapi (bir tür danışmanlık), DPD için ana tedavi yöntemidir. Terapinin amacı, DPD’li kişinin daha aktif ve bağımsız olmasına yardımcı olmak ve sağlıklı formda olmayı öğrenmektir. 
Belirli hedeflere sahip kısa süreli tedavi tercih edilir, çünkü uzun süreli tedavi aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:
Belirli stratejiler, kişiye yardımcı olmak için atılganlık eğitimini içerebilir. 
DPD ile özgüven geliştirin.
İlaç kullanımı, aynı zamanda depresyon veya depresyondan muzdarip olan DPD’li kişileri tedavi etmek için kullanılabilir. 
Bununla birlikte, kişi hasta olabileceğinden ilaç tedavisi dikkatle izlenmelidir.
Bağımlı kişilik bozukluğunun komplikasyonları nelerdir?
Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler, depresyon, anksiyete bozuklukları ve fobiler açısından risk altındadır.
Bunların yanı sıra madde bağımlılığı başlayabilir. Ayrıca her şeyi yapmaya istekli oldukları için istismara uğrama riski altındadırlar.
Bağımlı kişilik bozukluğu olan insanların birçoğu tedavi ile semptomlarda bir miktar iyileşme yaşayabilir.
Bağımlı kişilik bozukluğunun önlenmesi mümkün olmasa da, tedavi bazen bir kişiye izin verebilir. Bu bozukluğa yatkın olanlar, durumlarla başa çıkmanın daha verimli yollarını öğrenirler.
Kişi olarak bu bozukluğu giderirsek, ülke ölçeğinde biz  bu engeli aşarız. 
Yani enerji alanında sağlıklı, küresel trendlere uygun, fizibıl yatırımların yapılabilmesinin, teknoloji ve ürün geliştirmenin önü açılabilir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar