1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji tasarruf sözleşmesi fiyatına enflasyon oranı uygulanabilecek

Enerji tasarruf sözleşmesi fiyatına enflasyon oranı uygulanabilecek

Kamu enerji performans sözleşmelerine ilişkin birim enerji fiyatlarına, yıllık enflasyon oranında fiyat artışı uygulanabilecek.

Enerji tasarruf sözleşmesi fiyatına enflasyon oranı uygulanabilecek

Enerji Günlüğü - Kamu enerji performans sözleşmelerine ilişkin birim enerji fiyatlarına, yıllık enflasyon oranında fiyat artışı uygulanabilecek.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tasarruf doğrulama raporu doğrultusunda yüklenicilere yapılacak ödemeler için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla, şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilecek. 

Bu durumda şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanacak ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanacak. 

ÜRETİME YÖNELİK ÖNLEMLER İÇİN ÖZEL FORMÜL
Enerji üretimine yönelik önlemler olması durumunda, birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi Bakanlık tarafından şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanabilecek. Bu durumda, şartname ve sözleşme taslağında gereken düzenlemeler de Bakanlık tarafından yapılacak. 

Her hâlükârda, yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamayacak.

ENFLASYON ORANI SÖZLEŞMEDE YER ALABİLECEK
Tebliğin eklerinde de yeni hükümler doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Buna göre şartnamede enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı, şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanacak ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanacak.

Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmamış olması durumunda, yüklenici tarafından Birim Enerji Fiyatlarına, Sözleşme süresince hiçbir sebeple fiyat farkı uygulanmayacak.

Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmış olması durumunda ise yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamayacak.

Önceki ve Sonraki Haberler