1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji verimliliği teşvikinde verim oranı %15’e düşürüldü

Enerji verimliliği teşvikinde verim oranı %15’e düşürüldü

Yatırımların enerji verimliliği projelerine teşvik alması için belirlenen asgari verimlilik oranı, %20’den %15’e düşürüldü.

Enerji verimliliği teşvikinde verim oranı %15’e düşürüldü

Enerji Günlüğü - Yatırımların enerji verimliliği projelerine teşvik alması için belirlenen asgari verimlilik oranı, %20’den %15’e düşürüldü. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

BAKANLIK VERİMLİLİK RAPORU HAZIRLAYACAK

Değişikliğe göre teşvik başvurularında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde bir enerji verimliliği raporunu hazırlayacak. Teşvik belgesi de Bakanlık tarafından bu rapor dikkate alınmak suretiyle düzenlenecek.

PROJENİN ASGARİ VERİMLİLİK ORANI %15 OLACAK

Değişiklik, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yer alan “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddenin birinci fıkrasında bildirilen enerji verimliliği oranını da %20’den %15’e düşürdü. 

Buna göre yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliği projelerinde enerji verimliliği oranı asgari %20’den asgari %15’e düşürüldü. 

Bu yatırımların, sağlanacak enerji tasarrufu ile 5 yıl veya daha kısa sürede yatırımın geri dönüşünü sağlaması gerekecek. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler