1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji yatırımları yakın takip altında

Enerji yatırımları yakın takip altında

Enerji Günlüğü - Enerji yatırımlarının izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; tüm elektrik üretim ve iletim tesislerinin...

Enerji yatırımları yakın takip altında

Enerji Günlüğü - Enerji yatırımlarının izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; tüm elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere 'Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu' oluşturuldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede, 'Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı'nın eylem planında, başta yenilenebilir ve yerli kömür olmak üzere tüm yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasını teminen atılması gereken adımlar belirlendi. Bu kapsamda kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere; 'Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu' oluşturuldu.

Kurul, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden en az genel müdür ve başkan yardımcısı seviyesindeki temsilcilerden oluşacak.

ALT KOMİTELER OLUŞACAK

Kurul tarafından ihtiyaç durulması halinde alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları kurul tarafından belirlenecek.

SEKRETERYA ENERJİ İŞLERİNE

Sekreterya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 'Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu' tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikler sağlanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler