1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Genel aydınlatmada süre uzatımı

Genel aydınlatmada süre uzatımı

Enerji Günlüğü – Genel aydınlatma kapsamına giren yerlerin belirlenmesi, bağlantı ve dağıtım yapma süreleri altı ay uzatıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Genel aydınlatmada süre uzatımı

Enerji Günlüğü – Genel aydınlatma kapsamına giren yerlerin belirlenmesi, bağlantı ve dağıtım yapma süreleri altı ay uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınladı. Yönetmelik değişikliğine göre, 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” ibaresi “30/6/2014” olarak değiştirildi. 1/1/2014 tarihinden itibaren değişiklikler yürürlükte olacak.

Buna göre,Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belediyeler, il özel idareleri, Karayolları, küçük sanayi siteleri, konut kooperatifleri, site yönetimleri, dağıtım lisansı olmayan OSB’ler ve Toplu Konut İdaresi tarafından genel aydınlatma kapsamında tesis edilerek işletmeye alınmış olan aydınlatma tesisleri; proje, onay ve kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında imzalanacak bir protokolle, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere, 31/12/2013 tarihi yerine 30/6/2014 tarihine kadar ilgili dağıtım şirketine iz bedelle devredilecek.

Bağlantı anlaşması bulunmayan mevcut aydınlatma tesislerine ilişkin bağlantı anlaşması, ilgisine göre belediye veya il özel idaresi ile dağıtım şirketi arasında 31/12/2013 tarihi yerine 30/6/2014 tarihine kadar yapılacak. Bu süre içerisinde bağlantı anlaşması yapılmayan tesislere enerji verilmeyecek.

Dağıtım şirketleri, mevcut aydınlatma tesislerinin sistemden çekeceği saatlik en yüksek tüketim bilgilerini, sayaç bilgilerini, direk sayılarını, armatür güç ve sayılarını ve benzeri diğer bilgileri içeren envanteri 31/12/2013 tarihi yerine 30/6/2014 tarihine kadar hazırlayarak TEDAŞ’a gönderilecek.

4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen ve devri 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen dağıtım şirketleri için bu Yönetmeliğin geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yükümlülükler 30/6/2014 tarihi yerine 30/6/2014 tarihine kadar yerine getirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler