1. Gökmen ÇÖLOĞLU

Gökmen ÇÖLOĞLU

Gökmen ÇÖLOĞLU

Gökmen ÇÖLOĞLU hakkında

Gökmen Çöloğlu kimdir?
Jeofizik Mezunudur. 1970 yılından itibaren Türkiye Petrolleri A.Ş.’de (TPAO) Planlama Uzmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra İGDAŞ’ta Planlama Müdürü olarak görev yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham petrol Boru Hattı’nın inşasında Proje Direktörü Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Türkiye’de ilk defa toplam sistem yaklaşımı içinde enerji planlamasınısavunanlar arasındadır. Halen enerji danışmanı olarak çalışmaktadır.