1. YAZARLAR

  2. Gökmen ÇÖLOĞLU

  3. Ukrayna Türkiye`ye gaz akışını keser mi?
Gökmen ÇÖLOĞLU

Gökmen ÇÖLOĞLU

Yazarın Tüm Yazıları >

Ukrayna Türkiye`ye gaz akışını keser mi?

Ukrayna’da maalesef insanların hayatına mal olan büyük bir kargaşalık yaşanmaktadır. Rusya ile Batı Bloku ülkeleri arasında bulunan ve bu iki taraf arasındaki ticaretin, özellikle doğal gaz, önemli bir geçiş yolu olan Ukrayna’nın, üstelik ekonomik sıkıntıları da had safhaya yükselmişken, ülkesel stabilitesini yakın bir zamanda kazanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.
Ukrayna’yı basitçe Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Güney Batı ve Güney Doğu olarak dörde bölersek, bu dört bölümün içinde Kuzey Doğu ve Güney Doğu bölümlerinin en çok Rus tesiri altında olduğunu ve oraların halkının çoğunlukla Rus kökenli olduklarını söylemek mümkündür. Kuzey Doğu ve Güney Doğu bölgelerinin halkı genellikle Rusya’dan bir ümit beklemektedir.
Kırım da, bu bölgelendirme içinde Güney Doğu bölümünde kalmaktadır.Komünist Rusya’dan beri Rus donanmasının Karadeniz’e çıkabileceği ve toplanabileceği en önemli üs Kırım topraklarında bulunan Sivastopol’dür. Her ne kadar Sivastopol Kırım topraklarına ait ise de Rusya orayı bir askeri deniz üssü olarak kullanmaya devam etmekte ve donanması ile birlikte silahlı kara gücü bulundurmaktadır.
Komünist Rusya zamanında Kırım Türkleri komünizme sıcak bakmadıklarından ötürü türlü sıkıntılara maruz kalmışlardır. Ülkedeki Türklerden birçoğu başka yerlere sürülmüş orada sefalet ve türlü sıkıntı içinde yaşamışlar çoğu hayatlarını oralarda kaybetmiştir.
İkinci Dünya harbi sırasında Almanlar Azerbaycan’a, Azerbaycan petrollerine erişmek isteğiyle Kırm’ı işgal ettiklerinde yukarıdaki sebeplerden Kırım halkı Almanlara karşı büyük ilgi ve yakınlık göstermiş, onları adeta kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Bu ise Kırım halkının harp sonrası çilesinin bir sebebi olmuştur.
Komünist Rusya Kırım’ı tekrar ele geçirdiğinde Kırım Türklerini Alman ordusuna yakınlık göstermiş olmaları sebebi ile cezalandırmış ve bir nevi soykırım uygulamıştır; Kırım Türkleri aileler halinde, fakat ailelerin bütünlüğüne bile dikkat etmeden vagonlara doldurulmuş ve Sibirya’ya sürülmüşlerdir. Bu iş o kadar köktenci şekilde yapılmıştır ki, trenler hareket ettikten sonra bir köyün halkına dokunmadıklarını fark eden Rus komutan, o köyün halkının tamamını öldürerek ortadan kaldırmıştır. Yani, Rusya’nın bu planının Kırım’ı Kırım Türkleri’nden tamamen temizlemek olduğu bu katliamla açıkça görülmektedir. Yapılan iş Alman ordusuna gösterilen ilginin cezalandırılması değildir.
Ukrayna’nın Rusya’dan Avrupa’ya akan doğal gaz hatlarının bulunduğu transit bir ülke olduğunu yukarıda yazmıştık. Şimdi endişe Ukrayna’daki bu karışıklığın Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz sevkini etkileyip etkilemeyeceğinde düğümlenmektedir. Özellikle, Ukrayna’nın bu iç karışıklığı döneminde dünyanın herhangi bir ülkesi ile olan ilişkilerine bir zarar vermek istemeyeceği açıktır.Çünkü böyle bir girişim iç hasımları yanında dış hasımlarını da üretecektir.
Rusya Federasyonu ise Türkiye’ye doğalgaz sevkini durdurması için bir sebebe sahip değildir. Ukrayna’da anarşi yaratmak isteyenlerin de Rusya-Türkiye ve Rusya-Avrupa doğal gaz transit hatları üzerinde de bir sabotaja girişmelerinde herhangi bir mantık bulunmamaktadır. Çünkü zarar gören sadece düşman olarak algılanan taraf olmayıp aynı zamanda dost olarak yardım ve destek beklenilen yere de zarar verilmiş olacaktır.
Tersine bir örnek olarak, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattına yapılan saldırılar sabotajlar sadece tek taraflı olarak Irak’ı hedef almaktadır. Çünkü Türkiye’nin o boru hattında Irak’ın Somo şirketinden aldığı bir minimum taşıma bedeli vardır. Yani petrol taşınsa da taşınmasa da Irak’ın Somo şirketi bu bedeli BOTAŞ’a ödemektedir.
BOTAŞ’ın esas rolü ise, petrolü Türkiye sınırları içinde Yumurtalık Limanı’na kadar taşımasıdır. Ukrayna’dan gelen doğal gaz ise, aksine, Türkiye’nin enerji ve yakıt ihtiyacını karşılamak için yurt içinde kullanılmaktadır. Ne Rusya ve ne de Ukrayna bugünkü durumda Türkiye’nin gazını kesmekle bir menfaat bekleyemez, ancak hasım yaratır.
Uktauna’da onlarca Türk yatırımcı vardır ve o yatırımlar da bu hareketlerden etkilenmektedir; Ukrayna’nın bir an evvel siyasal stabilizasyonuna kavuşmasını ve ekonomisini düzeltmesini dilerim. Düzgün ekonomileri olan ülkeler dünya refahı için vazgeçilmez şarttır.

UKRAYNA KRİZİNİN OLASI ETKİLERİ

YILDIZ: UKRAYNA KRİZİ DOĞALGAZA YANSIMA AŞAMASINA GELMEZ

Önceki ve Sonraki Yazılar