1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Hakman: Ekonomik iyileşme planları enerji dönüşümüyle birlikte tasarlanmalı

Hakman: Ekonomik iyileşme planları enerji dönüşümüyle birlikte tasarlanmalı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Covid-19 dönemi ve sonrasında ekonomiyi iyileştirme planlarının, enerji dönüşümünün kazandıracağı faydalarla birlikte tasarlanması gerektiğini söyledi.

Hakman: Ekonomik iyileşme planları enerji dönüşümüyle birlikte tasarlanmalı

Enerji Günlüğü - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Covid-19 dönemi ve sonrasında ekonomiyi iyileştirme planlarının, enerji dönüşümünün kazandıracağı faydalarla birlikte tasarlanması gerektiğini söyledi.

Covid-19 salgınıyla dünya ekonomisi daha önce yaşamadığı bir değişimden geçiyor. Gelişmelerden tüm sektörler gibi enerji sektörünün de etkilendiğine dikkat çeken SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Türkiye’de enerji dönüşümünün ivme kazanması gerektiğini söyledi.

Hakman, “Covid-19 kaynaklı daralma, Türkiye ekonomisinin makro ekonomik dengelerin görece zayıf olduğu, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9’a çıktığı, buna ek olarak sabit sermaye yatırımlarının durgun seyrettiği bir konjonktürde yaşanıyor. Türkiye’nin, hedefleri açıkça belirlenmiş ‘Enerji Dönüşümü Programı’na ihtiyacı var. Çerçevesi net çizilmiş böyle bir program, AB’nin uygulamaya koyduğu Avrupa Yeşil Düzeni’nin muhtemel olumsuz etkilerinden kaynaklanacak maliyetleri de azaltacak. Bununla birlikte enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2023 hedeflerimizin devamında kapsayıcı ve uzun vadeli bir planlama gerekiyor” dedi.

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN FAYDALARI ÜLKEMİZİN STRATEJİ POLİTİKALARIYLA BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR”

Enerji dönüşümünün getireceği faydaları incelemek gerektiğini vurgulayan Hakman, “Türkiye’de COVID-19 döneminde ve sonrasında ekonomiyi kurtarma ve toparlama paketlerinin içinde enerji dönüşümünden sağlanabilecek öncelikli faydalar, ekonomik kalkınma ve cari açığın azaltılması, istihdam yaratılması, çevre kalitesinin artırılması gibi konular olarak sıralanabilir ve bunların her biri ülkemizin en öncelikli strateji politikalarıyla birebir örtüşüyor” diye konuştu. 

"ELEKTRİK TALEBİNDEKİ ARTIŞ YENİLENEBİLİRLE KARŞILANABİLİR"

SHURA’nın enerji sektörünün dönüşümü için bir vizyon oluşturduğunu vurgulayan Hakman, önümüzdeki 10 yılda elektrik talebindeki artışın büyük çoğunluğunun düşük maliyetli ve finansmanı daha kolay olan yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanabileceğini öngördüklerini belirtti. Hakman bunun da dağıtık enerji sistemleriyle desteklenmesiyle istihdam açısından fırsatlara yaratacağının altını çizdi. Yerel bir kaynak olan ve ekonomiye doğrudan net fayda sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının da bu dönüşümün ikinci yarısı olduğunu belirtti.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİR"

Ülkelerin hazırladıkları kurtarma ve kalkınma paketleri içerisinde de çevreci yatırımlar ve kalkınma planları öne çıktığına dikkat çeken Hakman, Türkiye’nin enerji dönüşümünü yönetebilmesi için yeşil alt yapıyı ve esnekliği sağlayabilecek bir enerji sistemine sahip olması gerektiğini belirtti. Hakman, “Bu dönüşüm için gelecek 10 yıllık dönemde yılda ortalama 12 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu öngörülüyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 17’si yenilenebilir enerji, yüzde 40’ı enerji verimliliği ve elektrifikasyona alanlarında. Altyapı ve dönüşümü kolaylaştırıcı depolama ve talep tarafı katılımı gibi teknolojiler için gereken yatırım miktarı ise yüzde 22’sine eşit. SHURA senaryolarının Türkiye elektrik sistemi için gösterdiği yüzde 10 daha verimli, tüketiminin yarısından fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlayan ve elektrikli araçlar gibi birçok elektriğe dayalı teknolojiyle çalışan bir enerji sistemi için gerekli olan farklı çözümleri hayata geçirebilecek potansiyele sahibiz” ifadesini kullandı.

Önceki ve Sonraki Haberler