1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Hatalı doğalgaz sayaçlarında tahakkuk kuralları belirlendi

Hatalı doğalgaz sayaçlarında tahakkuk kuralları belirlendi

EPDK, bozuk ya da hatalı ölçen doğalgaz sayaçlarının tespiti halinde geçmişe dönük tahakkuk işlemlerinin kurallarını belirledi. 

Hatalı doğalgaz sayaçlarında tahakkuk kuralları belirlendi

Enerji Günlüğü - EPDK, bozuk ya da hatalı ölçen doğalgaz sayaçlarının tespiti halinde geçmişe dönük tahakkuk işlemlerinin kurallarını belirledi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), arızalı doğalgaz sayaçlarının tespiti halinde geçmişe dönük tüketimin hesaplanmasıyla ilgili kuralları belirledi. 

Kurul’un kararına göre mekanik endeksi olan ve endeksi dışarıdan görünen ön ödemeli sayaç, ön ödeme kiti ile irtibatlı olan mekanik sayaç veya mekanik göstergesi görünmeyen ya da bulunmayan elektronik sayaçların arızalanması durumlarında geçmişe dönük tüketimin hesaplanmasında aşağıdaki kurallar gözetilecek.

Geriye dönük tahakkuk işlemlerinde Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık veya yetkili kuruluşun raporu esas alınacak. 

Geçmişe dönük tüketim miktarı hesaplanırken dikkate alınacak süre, her durumda azami bir yıl olacak. 

Ölçüm yapılamadığı veya doğru ölçüm yapılamadığı durumlarda, toplam emsal tüketimle toplam satın alınan doğalgaz miktarı arasındaki farkın sayacın ölçemediği ya da yanlış ölçüm yaptığı düşünülen süreye tekabül eden kısmı, aradaki tüm farkın aritmetik ortalaması gün sayısı bazında hesaplanarak tahakkuk ettirilecek. 

Emsal tüketim hesabına gerek olmayan durumlarda mekanik kısmın endeks değeri ile satın alınan toplam doğalgaz miktarı arasındaki farkın sayacın ölçemediği ya da yanlış ölçüm yaptığı düşünülen süreye tekabül eden kısmı, aradaki tüm farkın aritmetik ortalaması gün sayısı bazında hesaplanarak tahakkuk ettirilecek. 

Hatalı ölçüm tespiti halinde öncelikle dağıtım şirketinin emsal tüketim hesabı uygulanacak. Emsal tüketim hesabının yapılamayacağı durumlarda ise tüketicilerin tüketim profilleri dikkate alınarak, hata oranları üzerinden dağıtıcı tarafından sayaç sınıfı bazında oluşturulacak bir yöntem Kurul’a sunulacak. Yönetim Kurul tarafından onaylanırsa onay tarihinden sonraki tespitler hakkında o dağıtıcının onaylanan yöntemi uygulanacak. 

Satın alınan toplam doğalgaz ölçüm yapılamadığı veya hatalı ölçüm yapıldığı durumlarda hesaplanan doğalgaz tüketim miktarından fazla olması halinde, ortaya çıkan tüm fark, süre dikkate alınmaksızın tahakkukta dikkate alınacak. 

Dağıtıcılarla tüketiciler Kurul’un Karar’ı öncesine ilişkin işlemlerde, tüketicinin rızası olması kaydıyla Karar’da belirtilen süreler dışında bir süre üzerinde de anlaşabilecekler.  

Önceki ve Sonraki Haberler