İstanbul Pendik Belediyesi benzinlik arazisi satacak

Enerji Günlüğü – İstanbul Pendik’te bir adet akaryakıt ve servis istasyonu alanının satışı için ihale düzenlenecek. İstanbul Pendik Belediyesi,...

İstanbul Pendik Belediyesi benzinlik arazisi satacak

Enerji Günlüğü – İstanbul Pendik’te bir adet akaryakıt ve servis istasyonu alanının satışı için ihale düzenlenecek. 

İstanbul Pendik Belediyesi, ilçeye bağlı Dolayoba bölgesinde 4879 parsel üzerinde bulunan 3.042,05 m² genişliğindeki akaryakıt ve servis istasyonu arazisini kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkaracak. 

İhale Belediye Encümeni tarafından, 27 Eylül 2018 günü, saat 09.30’da Pendik Belediyesi, Encümen Odası, Kat: 5, Batı Mah., 23 Nisan Caddesi, No: 11, Pendik, İstanbul adresinde yapılacak.  

İhale evrakı, Pendik Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kat: 4, Batı Mah., 23 Nisan Caddesi, No: 11, Pendik, İstanbul adresinden 500 TL karşılığı satın alınabilecek. 

İhale konusu arazinin muhammen bedeli 25.857.425 TL olarak belirlendi. İsteklilerin 775.723 TL geçici teminat ödemeleri gerekecek. İhaleyi kazanan alıcının arazi bedelinin yarısın peşin ödemesi, kalan tutarı da yine tek seferde ödemesi gerekecek. İhaleye konu olan arazinin satış işleminde, 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacak. 

Arazi üzerinde bulunan hafriyat ve istinat duvarlarının kaldırılması hususunda alıcı, Belediyeden herhangi bir talepte bulunamayacak. Hafriyatın alınması, istinat duvarının kaldırılması ve arsanın kotunun önünde bulunan E-5 Karayolu yan yolu kot seviyesine indirilmesi ile ilgili işlemlerin tüm hukuki ve maddi sorumluluğu alıcıya ait olacak. Ayrıca arazi üzerinde bulunan ağaç, tel, çit ve yol gibi üst yapı işgalleri ile taşınmazın altında bulunan altyapı hatlarına ait (İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM, İSKİ) şebekelerin kaldırılması veya yerlerinin değiştirilmesi nedeniyle doğabilecek masraflardan Belediye sorumlu olmayacak. Bu hususlarla ilgili bütün sorumluluk alıcıya ait olacak. Bu nedenlerle istekliler, arazinin mevcut altyapı ve topografik durumunu görüp, kontrol ederek ihaleye katıldıklarını kabul etmiş sayılacaklar. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor.