1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Kiracısı kaçakçılık şüphelisi olanlara lisans için 3 ay süre

Kiracısı kaçakçılık şüphelisi olanlara lisans için 3 ay süre

Enerji Günlüğü – EPDK, kiracısı kaçakçılık şüphelisi veya kaçakçılıkla ilgili sanık ya da hükümlü olanların petrol piyasasında lisans alabilmesi...

Kiracısı kaçakçılık şüphelisi olanlara lisans için 3 ay süre

Enerji Günlüğü – EPDK, kiracısı kaçakçılık şüphelisi veya kaçakçılıkla ilgili sanık ya da hükümlü olanların petrol piyasasında lisans alabilmesi için 3 aylık süre tanıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Geçici 7. Maddesinde belirtilen durumlarda lisans verilmesiyle ilgili bir dizi karar aldı. Bu kapsamda kiracısı kaçakçılık fiili nedeniyle şüpheli, sanık ya da hükümlü olanların petrol piyasasında lisans alabilmesi için 3 aylık süre tanındı.

Kanunun Geçici 7. Maddesinde şu hükmü getiriyor; “20. Maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi, 11 Nisan 2013 tarihinden önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandırılmış tesislerde, bu lisans süresince 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlenmesi durumunda, belirtilen tarihten önce kullanım hakkını devreden ayni hak sahiplerinin, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması hâlinde, söz konusu tesis için uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi durumunda kaldırılır”.

EPDK’nın kararına göre bu madde kapsamındaki lisans başvuruları, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun Geçici 7. Maddesi kapsamında yapıldığına ilişkin beyan sunmak kaydıyla, yazılı olarak yapılabilecek. 

HAK SAHİPLİĞİ PETROL PİYASASI DAİRESİNCE BELİRLENECEK

Ayrıca 11 Nisan 2013 tarihi ve sonrasında lisans başvurusuna konu olan tesislerdeki ayni hak sahipliği, Petrol Piyasası Dairesince istenecek bilgi ve belgelerle tespit edilecek. 

KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ TESPİTLER HUKUK DAİRESİNCE YAPILACAK

Bu tarih ve sonrasındaki ayni hak sahiplerinin; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında lisans başvurusuna konu olan tesiste işlendiği tespit edilen fiiller açısından şüpheli, sanık veya hükümlü olup olmadığı hususu, Petrol Piyasası Dairesinin bildirimi sonrasında Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek. 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE LİSANS BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER

Kararda 11 Nisan 2013 ve sonraki tarihlerde ayni hak sahipleri ve diğer üçüncü kişilerin de söz konusu tesisler için yapacakları lisans başvuruları kabul edileceği bildirildi. 

KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİ VEYA HÜKÜMLÜLERİNE RED 

11 Nisan 2013 ve sonrasındaki ayni hak sahiplerinin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında lisans başvurusuna konu olan tesiste işlendiği tespit edilen fiiller açısından şüpheli, sanık veya hükümlü olması durumunda, lisans başvurusu Petrol Piyasası Dairesi tarafından reddedilecek.  

Bu durumdaki tesislerde yürürlükte bulunan bir lisans varsa; lisans başvuruları,  mevzuatta belirlenen iptal ve/veya sonlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlandırılacak. 

EPDK’nın kararında Geçici 7. Maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurulmuş olması şartıyla; başvuru evrakında eksiklik olması veya Kurumca yapılacak araştırmanın belirtilen süre içinde tamamlanamaması durumunda; Geçici 7. Maddedeki istisna, sadece başvuru yapan kişi açısından geçerli olacağı da hükme bağlandı. 

Son olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda sayılan ve lisanslandırılan tesislerdeki mevcut mühürlerin kaldırılması için Denetim Dairesi Başkanlığına bilgi verecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler