1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Maden kazasında ölenlerin özlük haklarında süre sınırı kalktı

Maden kazasında ölenlerin özlük haklarında süre sınırı kalktı

Kömür ve linyit madenlerinde iş kazası sonucu ölen sigortalıların prim borçlarının silinmesi ve yakınlarına aylık bağlanmasında süre kısıtlaması kaldırıldı.

Maden kazasında ölenlerin özlük haklarında süre sınırı kalktı

Enerji Günlüğü - Kömür ve linyit madenlerinde iş kazası sonucu ölen sigortalıların prim borçlarının silinmesi ve yakınlarına aylık bağlanmasında süre kısıtlaması kaldırıldı. 

7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen 23. madde ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalı işçilerin prim borçlarının silinmesi ve yakınlarına aylık bağlanması hükümleri, herhangi bir tarih aralığı olmaksızın yeniden düzenlendi.

Böylece bundan böyle kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalı işçiler, hangi tarihte ölmüş olurlarsa olsunlar prim borçları silinecek ve yakınlarına aylık bağlanacak. 

Daha önce düzenlemeyi 13 Mayıs 2014 ile 28 Ekim 2014 tarihleri arasındaki dönemle sınırlayan Geçici 59. madde ve 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki dönemle sınırlayan Geçici 66. madde, yürürlükten kaldırıldı. 

ÖLEN SİGORTALININ PRİM BORÇLARINI HAZİNE ÖDEYECEK

Yeni düzenlemeye göre kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınacak.

ANNE VE BABAYA AYLIK BAĞLANACAK

Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanacak.

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin, yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından (Aralık 2022) başlatılacak ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

ÖLEN SİGORTALININ BİR YAKINI KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek. 

İstihdam edilecek kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılacak ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş ve bu kadroların boşalması halinde iptal edilmiş sayılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler