1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA madenlerden buluculuk hakkı alacak

MTA madenlerden buluculuk hakkı alacak

MTA, 28 Şubat 2019 tarihinden önce kaynak veya rezerv raporu alınmış madenlerden buluculuk hakkı alacak. 

MTA madenlerden buluculuk hakkı alacak

Enerji Günlüğü – MTA, 28 Şubat 2019 tarihinden önce kaynak veya rezerv raporu alınmış madenlerden buluculuk hakkı alacak. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 28 Şubat 2019 tarihinden önce Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için, altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurması halinde, buluculuk hakkı alacak. 

7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na iki geçici madde eklendi. Buna göre MTA, 28 Şubat 2019 tarihinden önce kaynak veya rezerv raporu alınmış olan madenlerden, buluculuk hakkı alacak; ancak bu yeni düzenlemeyle getirilen değişiklikler, 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak. 

EKLENEN GEÇİCİ MADDELER
3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen iki geçici madde şöyle ifade edildi: 
MADDE 9 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 43 – 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.”

MADDE 10 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 44 – 28/2/2019 tarihinden önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne buluculuk hakkı verilir.”

MTA RUHSATLARI BÖLÜP BİRDEN FAZLA RUHSAT İSTEYEBİLECEK
3213 sayılı Maden Kanununun “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili haklar” başlıklı 47. maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir de fıkra eklendi. Buna göre MTA, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Genel Müdürlükten birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek ve MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler