1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA su analizi cihazı alacak

MTA su analizi cihazı alacak

Enerji Günlüğü – MTA su analizleri yapmak için bir adet iyon kromatografi cihazı satın alacak.Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yüzey suları...

MTA su analizi cihazı alacak

Enerji Günlüğü – MTA su analizleri yapmak için bir adet iyon kromatografi cihazı satın alacak.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yüzey suları ile yer altı ve jeotermal suların çeşitli fiziksel ve kimyasal parametrelerinin analizlerini yapmak için bir adet iyon kromatografi cihazı satın alacağını duyurdu.

İhale, 08.05.2018 tarihinde saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonlarında yapılacak. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhale dokümanı, MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak. İhaleye konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler