1. HABERLER

  2. PETROL

  3. OMV Petrol Ofisi kâr payı dağıtmayacak

OMV Petrol Ofisi kâr payı dağıtmayacak

Enerji Günlüğü - OMV Petrol Ofisi A.Ş., ”Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı” açıklamasında bulundu.Buna göre, Kar Payı Dağıtımına...

OMV Petrol Ofisi kâr payı dağıtmayacak
Enerji Günlüğü - OMV Petrol Ofisi A.Ş., ”Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı” açıklamasında bulundu.

Buna göre, Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

24.02.2014 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamanın aynısı olup, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifinin görüşüleceği Genel Kurul tarihi girilmiştir.

24.02.2014 saat 13:53'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 24.02.2014

Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi: 28.04.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay grup bilgileri 1 TL nominal değerli paya 1 TL nominal degerlı paya

Ödenmesi teklif edilen nakit ödenmesi teklif edilen nakit

Kar payı - brüt (TL) kar payı - net (TL)

PTOFS(ESKI),TRAPTOFS91E6 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pay grup bilgileri pay biçiminde dağıtılması pay bıcımınde dağıtılması

Teklif edilen kar payı tutarı

(TL)

PTOFS(ESKI),TRAPTOFS91E6 0,000 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sermaye piyasası Kurulu’nun (no. ıı-14.1) sayılı 'sermaye piyasasında finansal raporlamaya ılıksın esaslar tebliği' dâhilinde, uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ılıksın kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmıs, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; donem karından 'vergi gideri', tutarının dusulmesı ve 'bağış' tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 29.663.857,63 TL tutarındaki net dağıtılabilir donem karı'nın sirkatin vergi düzenlemeleri uyarınca hazırladığı 2013 yılı malı tabloda dağıtılabilir kar olmaması dikkate alınarak dağıtılmamasına ve 'gecmıs yıllar karları' hesabına eklenmesi suretiyle sırket bünyesinde tutulması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler