1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Oruç Reis gemisi için sigorta ihalesi yapılacak

Oruç Reis gemisi için sigorta ihalesi yapılacak

Enerji Günlüğü – MTA, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni sigorta ettirecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis Sismik...

Oruç Reis gemisi için sigorta ihalesi yapılacak

Enerji Günlüğü – MTA, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni sigorta ettirecek. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni sigorta ettirmek üzere, açık ihale usulüyle, ihale düzenleyecek. 

MTA’nın, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yaptıracağı sigorta poliçesi; bir yıllık tekne, makine ve araştırma ekipmanı sigortasını kapsayacak.  

İhale 12 Kasım 2018 günü, saat 10.30’da MTA Genel Müdürlüğü, Toplantı Salonları, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı, MTA Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Alım Satım Şube Müdürlüğü, Oda No: 213, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresinde bedelsiz görülebilecek ve 50 TL karşılığında satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü, Genel haberleşme Şube Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 139, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif bedelinin %3’ünden az olmamak kaydıyla, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli isteklilerin %15 oranında fiyat avantajı olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler