1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Şarj piyasasında ödenen lisans bedelleri EPDK gelirleri arasına girdi

Şarj piyasasında ödenen lisans bedelleri EPDK gelirleri arasına girdi

Şarj piyasasında ödenecek lisans bedelleri EPDK’nın gelirleri arasına girdi. EDK yargılama masraflarından da muaf tutulacak.

Şarj piyasasında ödenen lisans bedelleri EPDK gelirleri arasına girdi

Enerji Günlüğü - Şarj piyasasında ödenecek lisans bedelleri EPDK’nın gelirleri arasına girdi. EDK yargılama masraflarından da muaf tutulacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mart ayının başında Kanun Teklifi olarak T.B.M.M.’ye sunulan düzenleme kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle; EPDK’nın gelirleri arasına şarj hizmeti piyasasına ilişkin bazı işlemlerden alınacak harç ve ödemeler de dahil edildi. Öte yandan EPDK yargı süreçlerinden kaynaklanacak harç ödeme ve teminat gösterme yükümlülüklerinden de muaf tutulacak. 

Buna göre lisans sahibi tüzel kişiler, EPDK’nın her yıl Aralık ayında ilan edeceği yıllık lisans bedelini ödemekle yükümlü olacaklar. Yıllık lisans bedellerinin süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen bu tutarlar EPDK’nın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilecek. 

Doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika ve lisans sahibi tüzel kişiler de yıllık lisans bedeli ödemekle yükümlü olacaklar. Katılma payı ve yıllık lisans bedellerinin süresinde ödenmemesi durumunda, EPDK’nın alacakları yine vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilecek. 

Ayrıca EPDK’nın taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde EPDK, her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden de muaf olacak.

İlgili Haberler