1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Tarım arazileri enerji tesislerine açılıyor

Tarım arazileri enerji tesislerine açılıyor

Enerji tesislerinin tarım arazilerini amaç dışı kullanmasının önünü açan düzenleme yürürlüğe girdi. 

Tarım arazileri enerji tesislerine açılıyor

Enerji Günlüğü - Enerji tesislerinin tarım arazilerini amaç dışı kullanmasının önünü açan düzenleme yürürlüğe girdi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Daha önce taslağı paylaşılan ve ilgililerin görüş ve önerilerinin de alındığı Yönetmelik, enerji tesislerinin tarım arazilerini amaç dışı kullanmasına yönelik prosedürü düzenliyor. 

Buna göre önlisans veya lisans sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönergelerine göre hazırlanan başvuru dosyasını, EPDK’ya sunacaklar. EPDK’nın değerlendirmesi sonrasında başvuru dosyası, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre işlem tesis edilmek üzere ilgili valiliğe iletilecek. 

Büyük Ova Koruma Alanında bulunan araziler için de değerlendirme yine EPDK tarafından yapılacak. Kamu yararı olduğuna karar verilirse, dosya işlem yapılmak üzere, Bakanlığa intikal ettirilecek. 

Zeytinlik alanlarına denk gelen arazilerde de EPDK değerlendirmesinden sonra Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamında işlem tesis edilebilecek. 

KAMULAŞTIRMA KARARI KAMU YARARI KARARI YERİNE GEÇECEK

Yönetmeliğe dayanarak Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan kamulaştırma kararları; aynı zamanda kamu yararı kararı anlamına da gelecek. Doğalgaz Piyasası Kanunu çerçevesindeki kamulaştırma işlemleri için kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararı alınacak. 

ARAZİSİNİ ÖNCEDEN ALAN TESİSLERE KAMU YARARI KARARI

Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan elektrik üretim tesisleri kapsamındaki tarım arazilerinin amaç dışı kullanım işlemleri veya Yönetmelik kapsamında temini mümkün olan ancak, tesis sahibinin başvuru yapmadan temin ettiği arazilerin amaç dışı kullanımı için de kamu yararı kararı alınacak. 

ACELE KAMULAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Acele kamulaştırma kararları ise EPDK’nın değerlendirmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen acele kamulaştırma kararları ise Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 30 gün içinde acele el koyma davası açılacak. Mahkemenin acele el koyma kararının ardından, bu arazilerle ilgili bedel tespiti ve tescil davası açılacak. 

EPDK, önlisansa veya lisansa tabi tesisler için verilen ve özel mülkiyette olan araziler hakkında verilen kamulaştırma kararına dayanarak, arazinin tapusuna şerh koyabilecek. Satış, devir, intikal veya taşınmaz üzerinde ipotek tesisi gibi işlemler gerektiğinde, şerhin korunması şartıyla ve EPDK’dan herhangi bir beyan almaya gerek olmadan, işlem yapılabilecek. Bu durumda ilgili EPDK’ya bilgi verilmesi gerekecek. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler