1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ÇLİ kömür taşıma ve kantar kurulum hizmetleri alacak

TKİ-ÇLİ kömür taşıma ve kantar kurulum hizmetleri alacak

TKİ-ÇLİ, 2 adet elektronik kantar kurulum hizmeti ile 2,5 milyon ton kömür için kazı, yükleme ve nakliye hizmetleri alacak. 

TKİ-ÇLİ kömür taşıma ve kantar kurulum hizmetleri alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, 2 adet elektronik kantar kurulum hizmeti ile 2,5 milyon ton kömür için kazı, yükleme ve nakliye hizmetleri alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü, 2.500.000 ton hazır kömürün kazı, yükleme, termik santral yanındaki İşletmelerine ait tüvenan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerine ve üretime hazır kömürün içerisinde bulunan 250.000 ton ara kesme malzemenin dekapaj harman sahasına kazı, yükleme ve nakliyesi ve boşaltılması hizmetleri ile 2 adet elektronik kantarın kurulum hizmetini satın almak için, ihale yapacak. İhale konusu hizmetler 270 takvim günü içerisinde tamamlanacak. 

İhale 23 Mayıs 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ Genel Müdürlüğü, Hipodrom Caddesi, No: 12, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Kat: 11, Oda no: 1102, Hipodrom Caddesi, No: 12, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz görülebilecek ve 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliğine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler