1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ hizmet dışı laboratuvar malzemesi yedeği satacak

TKİ-ELİ hizmet dışı laboratuvar malzemesi yedeği satacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, hizmet dışı kalmış muhtelif laboratuvar malzemesi yedeklerini satmak istiyor. 

TKİ-ELİ hizmet dışı laboratuvar malzemesi yedeği satacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, hizmet dışı kalmış muhtelif laboratuvar malzemesi yedeklerini satmak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); hizmet dışı kalmış 11 kalem muhtelif laboratuvar malzemeleri yedek parçalarını satmak için açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 31 Ekim 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde yapılacak.

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Caddesi, No: 11, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler