1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 2 adet trafo satın alacak

TTK 2 adet trafo satın alacak

TTK, 6400kV’lık ve 8000kV’lık iki adet trafo satın alacak. 

TTK 2 adet trafo satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 6400kV’lık ve 8000kV’lık iki adet trafo satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 6400kV’lık ve 8000kV’lık iki adet trafo satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 18 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale sadece yerli isteklilere açık olacak. İhale konusu malzemenin 90 takvim günü içinde, TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler