TTK 25 kalem muhtelif madeni yağ alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 25 kalem muhtelif cins madeni yağ satın almak üzere ihale yapacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu, 25 kalem muhtelif cins madeni...

TTK 25 kalem muhtelif madeni yağ alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 25 kalem muhtelif cins madeni yağ satın almak üzere ihale yapacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 25 kalem muhtelif cins madeni yağ satın almak için açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale, 10 Aralık 2018 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu madeni yağlar TTK tarafından haftalık, 15 günlük veya aylık olarak belirlenerek her hafta pazartesi günü üstleniciye gönderilecek olan ihtiyaç listesine göre; o hafta içinde, TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Daire Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği ambarına teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

Teklif verecek olan isteklilerin mali ve teknik yeterlilik belgeleri ile iş deneyimi belgelerini ibraz etmeleri gerekecek. İstekliler ayrıca, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.