1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK çektirme ve caraskal alacak

TTK çektirme ve caraskal alacak

TTK, 12 kalem çektirme ile caraskal satın alacak.

TTK çektirme ve caraskal alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 12 kalem çektirme ile caraskal satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 12 kalem çektirme ve caraskal satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 02 Temmuz 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu malzeme, 45 takvim günü içinde Karadon, Üzülmez, Amasra, Kozlu ve Armutçuk Taşkömürü İşletme Müesseseleri iş sahalarına teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler