1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK floresan lamba armatürü satın alacak

TTK floresan lamba armatürü satın alacak

TTK, 240 adet floresan lamba armatürü satın almak istiyor. 

TTK floresan lamba armatürü satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 240 adet floresan lamba armatürü satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 240 adet ALSz floresan lamba armatürü satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 27 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

İhale konusu malzeme, 90 gün içinde TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler