1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kişisel koruyucu donanım alacak

TTK kişisel koruyucu donanım alacak

TTK, kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın almak istiyor. 

TTK kişisel koruyucu donanım alacak

Enerji Günlüğü - TTK, kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, 15 kjalem kişisel koruyucu donanım satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale konusu malzeme, 45 takvim günü içinde; TTK Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Bülent Ecevit Caddesi, Zonguldak adresine teslim edilecek. 

İhale, 30 Haziran 2020 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecekler. 

İhale evrakı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek veya posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler