1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kömür ve şist nakliyesi yaptıracak

TTK kömür ve şist nakliyesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu İşletmesi’ndeki tüvenan kömürleri ile lavvardan çıkan şist’in nakliyesini yaptıracak. TTK...

TTK kömür ve şist nakliyesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu İşletmesi’ndeki tüvenan kömürleri ile lavvardan çıkan şist’in nakliyesini yaptıracak. 

TTK Genel Müdürlüğü, Kurum’a bağlı Zonguldak’taki Kozlu Taşkömürü İşletme müessesesindeki kömür ve katı atık malzemelerle ilgili 2018 yılı için (2 Ocak 2018-31 Aralık 2018 dönemi) iki kalemden oluşan hizmet alım ihalesi açtı. İhale kapsamında birinci kalem olarak, Kozlu Taşkömürü Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş bantında tavuklama yöntemiyle kömür ayıklama hizmeti alınacak. Hizmete konu malzeme miktarı ise 150 bin ton. 

İkinci kalem hizmet olarak ise Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası 138 bin tonluk ocak taşları nakli ve yayılması hizmeti alınacak. 

İhale 23 Ekim 2017 saat 15:00’te Zonguldak’taki TTK Satınalma Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. İsteklilerde, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ibraz etmesi isteniyor. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak verecek, ödemeye esas para birimi de Türk Lirası olacak. İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık. 

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA adreslerinde görülebilecek. Teklif verebilmek için satın alınması zorunlu şartnameler şartnamelerin bedeli 200 TL. 

Teklifler en geç ihale gün ve saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla verilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremeyecek. 

 

Önceki ve Sonraki Haberler