1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK tali ocak vantilatörü satın alacak

TTK tali ocak vantilatörü satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK tali ocak vantilatörü satın almak üzere bir ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü...

TTK tali ocak vantilatörü satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK tali ocak vantilatörü satın almak üzere bir ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü’nde kullanmak için, bir adet tali ocak vantilatörü satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale 28 Kasım 2018 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı Zonguldak adresinde yapılacak. 

İstekliler, teklif ettikleri malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli AB Tip İnceleme Belgesi (EC-Type Examination Certificate) ile Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity) belgesini ibraz etmek zorunda olacaklar. Sertifikanın üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin bilgi bulunmuyorsa, belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, akredite kuruluştan alınan ek belge ile teyit edilecek. 

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. 

İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde ücretsiz görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığı temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilmesi veya postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler