1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK yeraltı elektrik kabloları satın alacak

TTK yeraltı elektrik kabloları satın alacak

TTK, yeraltı MGM yeraltı elektrik kabloları satın alacak. 

TTK yeraltı elektrik kabloları satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, yeraltı MGM yeraltı elektrik kabloları satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 12 kalem MGM yeraltı elektrik kabloları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 25 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu kablolar 90 takvim günü içinde TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muıayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği’ne teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler