1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.Yönetmeliğe ilişkin...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğe ilişkin değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyuruldu. 29 Eylül 2014 tarihli ve 29134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilirken, (ç) bendinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre iç denetçi kadrosuna yapılacak atamalardaki şartları içeren birinci fıkranın C bendi, 'Kurumda fiili olarak Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Başuzman, Şef,  Uzman, Başmühendis, Teknik Uzman kadro/pozisyonlarında en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 hizmet yılını doldurmuş olmak' yerine, 'Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak kaydı ile 1-4'üncü dereceli kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak, daha alt dereceli kadrolara yapılacak atamalarda ise en az beş yıl hizmet yılını doldurmuş olmak'' şeklinde değiştirildi.

''2014/6842 tarihli ve 30/9/2014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının 24'üncü maddesinde belirtilen sertifikalardan birine sahip olmak, şartları aranır'' şeklindeki Ç bendi ise yürürlükten kaldırıldı.

 

Önceki ve Sonraki Haberler