1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Ücretsiz doğalgazda dağıtıcı ödemeleri 10 gün içinde yapılacak

Ücretsiz doğalgazda dağıtıcı ödemeleri 10 gün içinde yapılacak

Bakanlığın doğalgaz dağıtım şirketlerine yapacağı ücretsiz doğalgaz ödemelerindeki 5 günlük süre, 10 güne çıkarıldı.

Ücretsiz doğalgazda dağıtıcı ödemeleri 10 gün içinde yapılacak

Enerji Günlüğü - Bakanlığın doğalgaz dağıtım şirketlerine ücretsiz doğalgaz uygulaması dolayısıyla yapacağı ödemelerdeki 5 günlük süre, 10 güne çıkarıldı. Dağıtım şirketine fazla ödeme yapılırsa, gecikme zammıyla geri alınacak. 

Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bilindiği gibi 144 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin, 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) 31 Mayıs 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadarki ilk fatura tahakkukları ile aynı abone gruplarına mensup abonelerin 01 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasındaki 25Sm3’e kadarki doğalgaz tüketimleri ve bu tüketim miktarına tekabül eden diğer tutarların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verilmişti. 

Uygulamaya ilişkin çıkarılan Usul ve Esaslardaki değişiklik uyarınca, dağıtım şirketleri, uygulama dolayısıyla katlandıkları sistem kullanım bedelleri ve “sistem kullanım bedellerine tekabül eden” diğer tutarları; dağıtım şirketi yetkililerince onaylanmış icmal tablolarıyla birlikte takip eden ayın ilk 5 iş günü içinde Bakanlığa fatura edecekler. 

Düzenleme Bakanlığın dağıtım şirketlerine yapacağı ödemelerin süresini 5 gün uzatarak; düzenlenen faturaların 10 iş günü içinde ödeneceğine hükmeden bir değişiklik getirdi. 

BOTAŞ’IN BİLDİRDİĞİ TUTAR DÜŞÜKSE FARK GECİKME ZAMMIYLA TAHSİL EDİLECEK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından dağıtım şirketi hakkında Bakanlığa bildirilen ve Usul ve Esaslara konu aylık kesinleşmiş doğalgaz tüketim miktarının, dağıtım şirketine yapılan ödemeye esas tüketim miktarından düşük olması halinde, tüketim miktarları arasındaki farkın faturada belirtilen sistem kullanım bedeli ile çarpılmasıyla bulunan fazla ödeme tutarı, ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile birlikte, ilgili şirketin bir sonraki dönem alacağından mahsup edilecek şekilde dağıtım şirketi tarafından sonraki dönem faturasında düşülecek.

FAZLA ÖDEME 5 GÜN İÇİNDE TEK SEFERDE GERİ ALINACAK

Fazla ödemenin uygulama dönemi sonunda oluşması halinde, fazla ödeme tutarı ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile birlikte dağıtım şirketinden defaten (tek seferde) tahsil edilecek. 

Dağıtım şirketine fazla veya haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde dağıtım şirketi; yapılacak yazılı bildirimi takiben 5 iş günü içinde tespit edilen fazla veya haksız ödeme tutarını gecikme faiziyle birlikte Bakanlığa tek seferde geri ödemekle yükümlü olacak. Bu hükümde daha önce fazla ödemeler için yasal faiz işletilmesi öngörülüyordu; değişiklik uyarınca yasal faiz yerine, gecikme zammı uygulanmasına hükmedildi.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler