1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Üretici lisansları sistem kullanım anlaşmalarıyla uyumlaştırılacak

Üretici lisansları sistem kullanım anlaşmalarıyla uyumlaştırılacak

Enerji Günlüğü - Elektrik santrali işletmecilerinin, TEİAŞ’la yapılan sistem kullanım anlaşmalarıyla üretici lisanslarını 6 ay içinde uyumlu...

Üretici lisansları sistem kullanım anlaşmalarıyla uyumlaştırılacak

Enerji Günlüğü - Elektrik santrali işletmecilerinin, TEİAŞ’la yapılan sistem kullanım anlaşmalarıyla üretici lisanslarını 6 ay içinde uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim ve Dağıtım AŞ (TEİAŞ) ile sistem kullanım anlaşması (SKA) yapan elektrik üreticisi şirketlerin, anlaşmalarındaki kurulu güç değeri ile üretim lisanslarında belirtilen kurulu güç değerinin 6 ay içinde lisans tadilatı yoluyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. 

EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğine bazı değişiklikler getiren bir yönetmelik yayınladı. 

Üreticilerin ve farklı kategorilerdeki tüketicilerin TEİAŞ ile yapacakları anlaşmaların çerçevesini belirleyen değişikliklerden öne çıkan bir tanesi lisans kurulu gücü ile anlaşma gücünün uyumlaştırılması gerekliliğini getiren Geçici 7. Madde oldu. Buna göre, maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, lisanslarına derç edilmiş kurulu güç değerleri ile sistem kullanım anlaşmalarında kayıtlı olan anlaşma gücü değerleri farklı olan iletim sistemine bağlı üretim lisansı sahipleri, lisanslarını tadil ettirmek veya anlaşma güçlerini revize etmek suretiyle söz konusu iki değeri uyumlu hale getirmek üzere Kuruma veya TEİAŞ’a başvuracaklar. 

LİSANS ALMADAN SKA İMZANALAMAYACAK

Bir diğer dikkat çeken değişiklik de “Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları” başlıklı 6. Maddeye eklenen hükümler oldu. Buna göre üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamayacak. Ancak, önlisans sahibinin TEİAŞ’a başvurusu ve TEİAŞ’ın olumlu görüş vermesi şartıyla Kurum, önlisans sahibi tüzel kişi ile bağlantı anlaşması imzalanmasını uygun bulabilecek. 

Kuruldan devir onayı alınmak suretiyle üretim lisansı başvurusu yapmış olan tüzel kişilerle, devir onayının alınmasını takiben bağlantı anlaşması imzalanabilecek. 

Ayrıca üretim lisansı sahibi iletim sistemi kullanıcıları, lisansları sona ermeden sistem bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarının feshedilmesini talep edemeyecekler.

TEİAŞ ANLAŞMA GÜCÜNÜ KARŞILAYACAK

Yönetmeliğin “Anlaşma gücü” başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişiklikle TEİAŞ’ın kullanıcıyla yaptığı sistem kullanım anlaşmasında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda, TEİAŞ tarafından ödenecek bedellere ilişkin hükümler SKA’da düzenlenecek. Önceki düzenlemede TEİAŞ’ın bu nedenle bir bedel ödemesi herhangi bir şekilde söz konusu edilmemişti. 

DEVRE DIŞI KALAN TESİSİN ANLAŞMASI FESHEDİLEMEYECEK

Yönetmeliğin “İletim sisteminden ayrılma” başlıklı 9. Maddesine ilave edilen 4. bend ile iptal edilemeyeceği hükmü bulunan üretim tesisi SKA’larının; üretim tesisinin devre dışı kalması halindeki durumları tarif edildi. Buna göre üretim tesisinin 1 yıl veya daha uzun süreyle devre dışı kalması durumunda üretim lisansı sahibi tüzel kişinin TEİAŞ’a başvurusu üzerine tesise ilişkin sistem bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları feshedilmeyecek ve kullanıcının sistemle bağlantısı kesilmeyecek. Bu durumda kullanıcı TEİAŞ’a sabit iletim bedellerinin %10’unu ödemeye devam edecek. Tesisin bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde devreye girmesi durumunda eksik alınmış olan bedeller kullanıcıdan tahsil edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler