1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. 2 bin liraya kadar olan abonelik borçları iptal edilebilecek

2 bin liraya kadar olan abonelik borçları iptal edilebilecek

Bakiyesi 2.000 liraya kadar olan abonelik borçları, alacaklının bugünden itibaren 6 ay içinde feragat etmesi halinde iptal edilecek.

2 bin liraya kadar olan abonelik borçları iptal edilebilecek

Enerji Günlüğü - Bakiyesi 2.000 liraya kadar olan abonelik borçları, alacaklının bugünden itibaren 6 ay içinde feragat etmesi halinde iptal edilecek.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre abonelik kaynaklı azami 2.000 lira bakiyeli fatura borçları; ilgili alacaklı kuruluşun talebi halinde yok kabul edilebilecek ve iptal edilecek. 

Kuzey yarıküre, küresel enerji kriziyle karşılanacak olan 2022 kışına girerken, birçok ülke özellikle hane halkının ısınma giderlerini destekleyici tedbirler alıyor. Türkiye’de de sosyal yardım uygulamalarına ilaveten hanelerin ısınma masrafını destekleyici tedbirler alınıyor. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçlarla ilgili benzer bir destekleyici düzenleme getirildi. 

Buna göre borçlusu gerçek kişi olan ve azami 2.000 liralık olan ya da bakiyesi azami 2.000 lira kalmış olan abonelik borçları; alacaklının bugünden itibaren 6 ay içinde alacaktan feragat dilekçesi verip tahsil etmekten vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, değersiz alacak olarak kabul edilecek.

Yeni düzenleme uyarınca alacaklarından feragat edenler, feragat ettikleri alacaklar ile ilgili olarak, düzenlemede öngörülen hükümler dışında ilgili idareden herhangi bir yasal yükümlülüğün iadesi, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaklar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nın “Değersiz alacaklar” başlıklı 322 maddesi, değersiz alacakları şöyle tarif ediyor: “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler”.

 

İlgili Haberler