1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. AB enerji sistemi entegrasyonu ve hidrojen stratejilerini açıkladı

AB enerji sistemi entegrasyonu ve hidrojen stratejilerini açıkladı

Avrupa Komisyonu, 2050 iklim hedefi ve koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanma için Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi ve hidrojen için yeni stratejiler açıkladı.

AB enerji sistemi entegrasyonu ve hidrojen stratejilerini açıkladı

Enerji Günlüğü - Avrupa Komisyonu, 2050 iklim hedefi ve koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanma için Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi ve hidrojen için yeni stratejiler açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın (Green Deal) ve aynı zamanda Covid-19 sonrası toparlanmanın kilit yatırım alanları olarak ele alınan enerji sistemi entegrasyonu ve hidrojen için yeni stratejiler açıkladı.

Açıklanan bu stratejilerin Avrupa Yeşil Anlaşması'nda belirtilen 2050 yılına kadar iklim zararsız olma hedefine uygun olarak AB ekonomisinin karbondan arındırılmasına yardımcı olacak temiz hidrojenin potansiyelini hayata geçirilmesini sağlaması bekleniyor. Ayrıca COVID-19'un ekonomik etkilerinden kurtulmaya katkıda bulunması hedeflenen Stratejiler, özellikle yenilenebilir hidrojenin yaygınlaştırılmasına odaklanarak, temiz hidrojenin üretimini ve kullanımını destekleyen eylemlere odaklanıyor.

HİDROJEN KARBONSUZLAŞTIRMANIN ZOR OLDUĞU YERLERDE KULLANILACAK

Avrupa ekonomisini karbondan arındırılmasına ve Covid-19'un ekonomik etkilerinden kurtulmaya yardımcı olacak temiz hidrojen potansiyelini keşfetmek için açıklanan yeni hidrojen stratejisi 2024 yılına kadar AB'de en az 6 GW temiz hidrojen elektrolizörünün kurulumunu ve bir milyon tona kadar yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi öngörüyor. 2025-2030 yılları arasında, hidrojenin en az 40 GW yenilenebilir hidrojen elektrolizörü kurulumu ve on milyon tona kadar yenilenebilir hidrojen üretimi ile AB entegre enerji sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi; 2030-2050 yılları arasında da yenilenebilir hidrojen teknolojilerinin karbonsuzlaştırmanın zor olduğu tüm sektörlerde büyük ölçekte kullanılması hedefleniyor. 

Böylece 2030 yılında 10 milyon ton hidrojen üretimine ulaşılması hedefleniyor. Ancak hedeflerin tutturulması için yasal çerçeveye ihtiyaç duyuluyor.

ENERJİ SİSTEMİ ENTEGRASYONU STRATEJİSİ ÜÇ TEMELE DAYANIYOR

Farklı enerji sektörlerini birbirine bağlayarak bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi anlamına gelen Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi ise, yeşil enerji geçişi için çerçeve sağlamak ve mevcut enerji modelinin değiştirmek için tasarlandı. Enerji sisteminin daha verimli ve ekonomik hale getirecek bu bağlantılı ve esnek stratejinin üç önemli ayağı bulunuyor. Bunlardan ilki, sanayi alanlarından, veri merkezlerinden veya diğer kaynaklardan gelen atık ısının yeniden kullanılması ve biyo-atıklardan veya atık su arıtma tesislerinde üretilen enerji gibi enerji verimliliğini merkeze koyan daha döngüsel bir enerji sistemi; ikincisi son kullanım sektörlerinin doğrudan elektrifikasyonu ve üçüncüsü de elektrifikasyonun zor olduğu sektörler için yenilenebilir hidrojen ve sürdürülebilir biyoyakıtlar ve biyogaz gibi temiz yakıtların teşvik edilmesi.

YENİ STRATEJİLER İDDİALI VE GEREKLİ

Stratejileri açıklayan Yeşil Anlaşmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Frans Timmermans yaptığı değerlendirmede bu stratejilerin iddialı ve gerekli olduğunu belirterek, Avrupa'nın 2050 yılına kadar gerçekçi bir iklim zararsız hedefi varsa, iki yeni stratejinin hayati önem taşıdığını ifade etti. 

Enerji Günlüğü

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler