1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Acarla: RES iletim hatları için ihale açılsın

Acarla: RES iletim hatları için ihale açılsın

Enerji Günlüğü - Borusan EnBW Genel Müdürü Mehmet Acarla, rüzgar santrallerini şebekeye bağlamak üzere kurulacak enerji nakil hatlarının TEİAŞ tarafından...

Acarla: RES iletim hatları için ihale açılsın

Enerji Günlüğü - Borusan EnBW Genel Müdürü Mehmet Acarla, rüzgar santrallerini şebekeye bağlamak üzere kurulacak enerji nakil hatlarının TEİAŞ tarafından açılacak ihaleyle hayata geçirilmesini önerdi.

Borusan EnBW Genel Müdürü Mehmet Acarla, Enerji Günlüğü'ne yaptığı açıklamada, rüzgar enerjisinde "lider enerji üreticisi" olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu nedenle son yıllarda yatırım yoğunluğumuz rüzgar enerjisine odaklanmış durumda. Yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 1,3 milyar ABD doları düzeyinde yatırım yapıyoruz" dedi.

Şirket'in ilk operasyonel tesisi Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin 2009 yılında devreye alındığını belirten Acarla, Tekirdağ’daki Balabanlı RES'in ise iki 2 fazının devreye alındığını hatırlattı. Acarla, "Balabanlı RES'in tam kapasite devreye girmesiyle işletmedeki rüzgar kurulu gücümüz 110 MW’a; toplam kapasitemiz 160 MW’a ulaşacak" diye konuştu.

207 MW'LİK YENİ RES YATIRIMI

Mehmet Acarla, rüzgara dayalı kurulu gücü artırma hedefi doğrultusunda Bandırma RES'teki 27 MW'lik kapasite artışı ile birlikte bu yıl içinde 4 RES projems yatırımına başladıklarını bildirdi. Acarla şöyle dedi: "Bu santrallerden 3 tanesi 50 MW (Mut RES, Harmanlık RES ve Koru RES), bir tanesi de 30 MW (Fuatres RES) kurulu gücünde olacak. Başka bir deyişle bu sene toplam 207 MW'lık bir yatırım sürecini başlatmış bulunuyoruz."

Genel Müdür Mehmet Acarla'nın verdiği bilgiye göre Borusan EnBW'nin inşa halindekiler dahil toplam portföyünün yüzde 62’sini (455 MW) rüzgar projeleri, yüzde 38’ini (280 MW) ise hidroelektrik santral projeleri oluşturuyor.

SADELEŞTİRİLMİŞ MEKANİZMALAR LAZIM

Borusan EnBW Genel Müdürü Mehmet Acarla, Türkiye'de rüzgar yatırımlarının istikrarlı bir şekilde devamını sağlayabilmek için şeffaf, etkin ve yeknesak uygulanan mevzuatla çerçevesi belirlenen bir piyasa düzeninin oluşturulması gerektiğini söyledi. "Devletin tek elden bir koordinasyon olanağı verecek sadeleştirilmiş mekanizmaları oluşturması elzem" diyen Acarla şöyle devam etti:

"RES projelerinin yatırım sürecine ilişkin izin süreçleri birbirinden bağımsız birçok kurum/kuruluş tarafından yürütülüyor. Ayrıca, yatırım süreçleri kurumlar arası ve yerel otoritelerin bölgeler arası görüş farklılıkları nedeniyle uzamaktadır. Rüzgar enerjisi yatırımcıları açısından son dönemde en büyük sıkıntıların başında, orman ağaçlandırma bedellerinin, bu konuyu düzenleyen yönetmelik uygulamasına aykırı olacak şekilde yüksek tahsil edilmesi ve bazı bölgelerin enerji tesislerine gerekçe gösterilmeden kapatılması geliyor. http://enerjigunlugu.net Orman orman ağaçlandırma bedellerinin nasıl hesaplanacağına dair kanun ve yönetmelik bulunmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine bir yazı gönderilerek bu bedellerin 4-6 kat fazla tahsil etmesi mevcut düzenlemelere uygun değildir. Bu uygulamanın projelerin fizibilitesini ve finansmanını ciddi durumda olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda dahili iç yazışma ile yapılan uygulamaların iptal edilerek, mevcut projelerin ön görülen fizibilitelerinin korunması özel sektör yatırımcılarının beklentisidir."

NAKİL HATLARI YATIRIMDAN CAYDIRMASIN

Mehmet Acarla, rüzgar santrali yatırımcılarının bir diğer sıkıntısının ise trafo merkezleriyle enerji nakil hatlarının kurulum maliyetlerinin hesaplanma yöntemi olduğunu belirtti. Acarla, "Yatırım sürecinde özel sektör tarafından kurulacak olan trafo merkezleri ve enerji nakil hatları için yatırımcıyı caydırmayacak, hızlı ve etkin bir geri ödeme mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının TEİAŞ tarafından ihale edilip, yatırımcı tarafından karşılanacak bedelin ihale sonucuna göre belirlenmesi ve geri ödemelerin bu bedel üzerinden yapılması daha doğru olacaktır."

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YENİLENEBİLİR ENERJİ

Borusan Holding ve Almanya'nın üçüncü büyük enerji şirketi EnBW Energie Baden Württemberg AG'nin yaptıkları ortaklıkla 2009 yılında kuruldu. Mehmet Acarla, "Oluşturduğumuz bu güçlü ortaklığın hedefi ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak gerekliliklerinden biri olan yenilenebilir enerji santrallerinin ekonomimize kazandırılmasıdır. Bunun ötesinde enerji sektöründe yeni bir ortaklık planımız bulunmuyor" dedi.

Mehmet KARA