1. HABERLER

  2. PETROL

  3. ADR Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi bir yıl uzatıldı

ADR Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi bir yıl uzatıldı

ADR anlaşması kapsamında alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi 01 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

ADR Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi bir yıl uzatıldı

Enerji Günlüğü - ADR anlaşması kapsamında alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk Belgesi alma süresi 01 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle beraber Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR - Accord Europeen Relatif au Transport International des Merchandises Dengereuses par Rout) çerçevesinde alınması gereken Taşıt Uygunluk Belgesi’ni alma süresi 01 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

Değişiklikten önce, Taşıt Durum Tespit Belgesi almış araçların 01 Temmuz 2020 tarihine kadar ADR Taşıt Uygunluk Belgesi’ni de almaları gerekiyordu. 

TAŞIMA EVRAKI U-ETDS SİSTEMİNE İŞLENECEK

Bir diğer değişiklikle K1 ve K2 taşıma belgesine sahip olan araçlarla taşınacak olan emtia için taşıma evrakının taşıma işlemi başlamadan önce Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) işlenmesi zorunluluğu getirildi. 

DANIŞMANLARIN BAŞKA YERDE ÇALIŞMA KISITI DA BİR YIL ÖTELENDİ

Yine yapılan bir diğer değişiklikle, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarında veya işletmelerde istihdam edilecek danışmanların devamlı statüde ve SGK meslek koduyla çalıştırılmaya başlama süresi de 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi. 

Bununla beraber Danışmanların da herhangi başka bir işte çalışmalarıyla ilgili kısıtlamanın başlangıç tarihi de yine 01 Temmuz 2021’e kadar ertelendi. 

Önceki ve Sonraki Haberler