1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Afşin Elbistan B Santrali’nin türbin ve generatörleri rehabilite edilecek

Afşin Elbistan B Santrali’nin türbin ve generatörleri rehabilite edilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Afşin Elbistan B Termik Santralı III. ünitesi türbin-generatör hizmet alımı...

Afşin Elbistan B Santrali’nin türbin ve generatörleri rehabilite edilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Afşin Elbistan B Termik Santralı III. ünitesi türbin-generatör hizmet alımı ihalesinin tekliflerini 28 Ocak 2014’de alacak.

EÜAŞ, Afşin Elbistan B Termik Santrali'nin rihabilitasyon çalışmalarıyla ilgili ihaleyi duyurdu. 12 Aralık 2013 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde ilan edrilen ihaleye katılacak firmalar, ihale dökümanlarını İdare’nin adresinde görebilecek ve 236 TL karşılığı EÜAŞ Ticaret Daire Başkanlığı Kat:13 Oda No:19 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA adresinden satın alabilecekler.

SON TEKLİF VERME TARİHİ 28 OCAK 2014

Teklifler, 28 Ocak 2014 saat 14.00’e kadar EÜAŞ Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. 

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 gün olacak.

BENZER İŞLER

İhalede benzer iş olarak, 1. Türbin veya Generatör imalatı veya tasarımı veya montajını yapmış olmak, 2. Elektrik enerjisi üretimi yapan ve halen çalışan bir enerji santralının (termik-nükleer-doğalgaz-fueloil) komple generatör rotor ve statorunda sargı yenileme veya bakım onarım işi yapmış olmak, 3. Buhar türbinlerinde bakım veya revizyon (kanat değişimi, demontaj, montaj, balans gibi işlemeleri kapsamalıdır) işlerini gerçekleştirmiş olmak işleri kabul edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler