1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıt ve LPG lisansına teminat zorunluluğu

Akaryakıt ve LPG lisansına teminat zorunluluğu

Akaryakıt ve LPG piyasalarında lisanslı faaliyet gösterenlerin vermek zorunda olduğu teminat tutarları ile istisnaları GİB tarafından belirlendi. 

Akaryakıt ve LPG lisansına teminat zorunluluğu

Enerji Günlüğü - Akaryakıt ve LPG piyasalarında lisanslı faaliyet gösterenlerin vermek zorunda olduğu teminat tutarları ile istisnaları GİB tarafından belirlendi. 

531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, akaryakıt ve LPG piyasasında faaliyet gösterenlerin vermesi gereken teminat mektubu miktarları ile şartlarını, elektronik sistemlere müdahaleye yönelik yaptırımları ve lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların fatura kesme usullerini belirliyor. 

DAĞITICI TEMİNATI 20 MİLYON TL, DİĞERLERİ 1 MİLYON TL

Buna göre Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında lisans alanlardan yeni işe başlayan mükellefler (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın; dağıtıcı lisansına sahip olanlar 2021 yılı için 20 milyon lira; dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanlar 2021 yılı için 1 milyon lira teminat verecekler. 

Faaliyetlerine devam eden mükellefler ise sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında; 2021 yılı için 100 milyon Türk lirası teminat verecek.

Sadece LPG ile ilgili; dağıtıcı lisansına sahip olanlardan 5 milyon Türk lirası, faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükellefler ise sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın 2021 yılı için 50 milyon Türk lirası, LPG oto gaz bayilik lisansı bulunanlar ise 2021 yılı için 500 bin Türk Lirası teminat verecek.

Teminat vermekle yükümlü olanlardan dağıtıcı lisansı yanında bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken diğer lisanslara da sahip olanlar, 2021 yılı için 5 milyon Türk Lirası teminat verecek.

TEMİNAT İSTİSNALARI

Vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler beşte bir oranında teminat verecekler. 

Lisans sahibi olan ve faaliyette bulunan mükellefler, ilk teminatı 2021 yılı hesap dönemine ait brüt satışları dikkate alarak, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar verecek.

Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile sermayelerinin yüzde 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi, teminat vermeyecekler.

TEMİNAT VERMEYENE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

Teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlara, özel usulsüzlük cezası kesilecek.

OTOMASYONA MÜDAHALEYE 5 YILA KADAR HAPİS

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemlerine fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yapılan satışlara ait belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, bilgileri değiştiren veya silenler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenlere veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebep olanlara da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

LİSANSLI FAALİYETLERDE FATURA KESME ESASLARI

İhrakiye teslimleri hariç; rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi ile tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG oto gaz bayi veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, teslim anında düzenlenecek. Bu uygulama, Tebliğ’in yürürlüğünde bir istisna olarak, 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. 

Teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda, bu belge hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında 213 Sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem uygulanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler