1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıtta ‘Ulusal marker’ yaptırımı

Akaryakıtta ‘Ulusal marker’ yaptırımı

Enerji Günlüğü – Ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti...

Akaryakıtta ‘Ulusal marker’ yaptırımı

Enerji Günlüğü – Ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden re’sen ÖTV tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyai cezası uygulanacak.

Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin “Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması” başlıklı bölümünde değişikliğe gidildi.

ULUSAL MARKERİ BULUNMAYAN VEYA STANDARTLARA UYGUN MARKERİ OLMAYAN MALLARIN BULUNDURULMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca çıkarılan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11. maddesindeki esaslara göre re’sen ÖTV tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyai cezası uygulanacak.

FASON OLARAK RAFİNE ETTİRİLEN HAM PETROLDEN ELDE EDİLEN PETROL ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ

Rafineriler, kendilerine fason olarak rafine ettirilen ham petrolden elde edilen benzin, motorin, hafif yağlar ve müztahzarlar gibi petrol ürünlerinin tesliminde doğacak olan ÖTV’nin ödenmesinden, ham petrolü ithal edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Bu petrol ürünü malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi kendilerinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle tahsil edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler