1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Alstom`un yıllık karı düştü

Alstom`un yıllık karı düştü

Enerji Günlüğü – Alstom, faaliyet gelirlerinin % 3, aldığı siparişlerin % 10 oranında düştüğünü açıkladı.Fransız ulaşım ve enerji devi Alstom’un,...

Alstom`un yıllık karı düştü

Enerji Günlüğü – Alstom, faaliyet gelirlerinin % 3, aldığı siparişlerin % 10 oranında düştüğünü açıkladı.

Fransız ulaşım ve enerji devi Alstom’un, dün yayınlanan geçen yılın son üç çeyreğini ve bu yılın ilk çeyreğini kapsayan finansal durumunu içeren raporunda, satış süreci devam ederken; yıllık kârının düştüğü ve aldığı siparişlerin azaldığı açıklandı.

Rapora göre, 1 Nisan 2013 ile 31 Mart 2014 tarihleri arasında, Alstom’un aldığı siparişler geçen yıla kıyasla %10 oranında düşerek 21,5 milyar Euro tutarında gerçekleşti. 20.3 milyar Euro tutarındaki satışlar, geçen yıl ile karşılaştırıldığında %4 oranında organik artış gösterdi. Faaliyetlerden elde edilen gelir, %3 oranında düşüş ve %7 oranında bir faaliyet marjı ile 1.424 milyon Euro tutarında gerçekleşti.

2012/13 döneminde 768 milyon Euro olan net kar, belirli bazı giderler ve provizyonların yanı sıra yüksek yeniden yapılandırma maliyetleri ve mali giderlerden etkilenerek 556 milyon Euro’ya düştü. 2013/14 döneminin ilk yarısında 511 milyon Euro tutarında negatif gerçekleşen serbest nakit akışı,yılın ikinci yarısında 340 milyon Euro ile pozitif oldu.

KAR PAYI DAĞITILMAYACAK

1 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olan bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısında kar payı dağıtımı teklif edilmeyeceği belirtilen basın açıklamasında, Alstom Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Kron, “Alstom, yılın ikinci yarısında, Grup’un mali yılı 1’in üzerinde siparişlerin satışa dönüşme oranıyla kapatmasını sağlayan daha iyi bir ticari performans sağladı. Satışlar, organik olarak başlıca Transport (Raylı Ulaşım) ve RenewablePower (Yenilenebilir Enerji) sektörlerinin güçlü performansına dayalı olarak %4 oranında arttı. Faaliyet marjı, özellikle ThermalPower (Termal Enerji) sektöründeki uygun karışım, Transport sektörü sonuçlarının devam eden gelişimi ve d2e Performans Planımızın etkisi sayesinde %7 oranında gerçekleşti. Serbest nakit akışı, yılın birinci yarısında gerçekleşen önemli negatif serbest nakit akışını kısmen dengeleyerek ikinci yarıda pozitif oldu. Alstom, geçen hafta Enerji (Power ve Grid) faaliyetlerimizi devralmak üzere General Electric’ten bağlayıcı bir teklif aldı. Grup, daha üstün sayılabilecek, talep edilmeden verilecek alternatif teklifleri değerlendirme hakkını saklı tuttu. Bu projenin onaylanması ve tamamlanması halinde Alstom, Transport faaliyetlerine yeniden odaklanacaktır” dedi.

YILIN 2. YARISINDA DAHA İYİ BİR TİCARİ PERFORMANS

Zorlayıcı makro-ekonomik koşullar, gelişmiş ülkelerde devam eden durgun ekonomik ortamla birlikte Alstom’un ticari performansı üzerinde yük olmaya devam etti. Bu koşullarda, özellikle ThermalPower sektöründe çok sayıda büyük altyapı projesi ertelendi.

2013/14 mali yılı içinde Alstom, Transport sektörünün yanı sıra ThermalPower sektöründe imzalanan bazı büyük sözleşmeler sayesinde ikinci yarıda %4 oranında artan siparişlerle geçen yıla kıyasla %10 oranında bir düşüşle 21.5 milyar Euro tutarında sipariş aldı. 31 Mart 2014 tarihinde, 30 aylık satışları temsil eden devam eden işler 51,5 milyar Euro tutarında gerçekleşti.

ThermalPower sektörü, 2013/14 döneminde 9,0 milyar Euro tutarında sipariş aldı. İlk dokuz ay içindeki yeni oluşturulan siparişlerdeki zayıflık, Polonya’da alınan büyük buhar türbini siparişi ile Irak ve Şili’de alınan gaz türbini siparişini içeren daha iyi bir Q4 ile kısmen dengelendi. Yıl içinde 11 adet türbin satıldı. ThermalPower Service siparişleri 4,9 milyar Euro’ya ulaştı.

RenewablePower sektörü, 2013/14 döneminde, Arnavutluk, Türkiye, Kanada, Hindistan ve İsrail’de imzalanan çeşitli hidro sözleşmeleri sayesinde 2,6 milyar Euro tutarında sipariş girişiyle güçlü bir ticari performans elde etti. Rüzgar enerjisi alanında, Sektör, Brezilya başta olmak üzere önemli ticari başarılara imza attı.

Dönem içinde, Grid (Enerji İletimi) sektörü, dönem boyunca büyük Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) projesi alınmadığından geçen yıl ile karşılaştırıldığında düşen 3,5 milyar Euro tutarında sipariş aldı. Dolwin 3 ve Champa (2012/13 mali yılı içinde sözleşmesi imzalanan iki HVDC projesi) hariç olmak üzere, siparişler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı oldu.

Transport sektörü, özellikle dinamik ikinci yarı performasıyla (3,5 milyar Euro) 6,4 milyar Euro tutarında yine sağlam düzeyde sipariş girişi kaydetti. Özellikle Suudi Arabistan (anahtar teslim metro projesi), Fransa (bölgesel trenler) ve Şili’de (metro ağının modernizasyonu) başarılı projelere imza attı. Transport sektöründe, 4 yıllık faaliyeti temsil eden 23,2 milyar Euro tutarında devam eden işler mevcuttur. 4 milyar Euro tutarıyla Alstom tarihinin en büyük sözleşmesi olma özelliği taşıyan Güney Afrika’daki banliyö trenleri projesi, 2014/15 mali yılının birinci üç aylık döneminde sipariş girişi olarak kaydedilecek.

ORGANİK SATIŞ ARTIŞI VE FAALİYET KARINDA İSTİKRAR

2013/14 mali yılında, Grup’un satışları, geçen yıla kıyasla organik olarak %4 oranında artış göstererek 20,3 milyar Euro tutarında oldu. Bu artış, çoğunlukla Transport ve RenewablePower sektörleri tarafından sağlandı (her ikisi de organik olarak %9 oranında artış gösterdi). ThermalPower sektöründeki satışlar sabit kalırken, Grid sektöründeki satışlar da yine organik olarak %6 oranında artış gösterdi.

2013/14 mali yılında, faaliyetlerden elde edilen gelirler, önceki yılda gerçekleşen 1.463 milyon Euro’ya karşılık olarak %7 oranında bir faaliyet marjına tekabül edecek şekilde 1.424 milyon Euro tutarında gerçekleşti. ThermalPower sektöründeki faaliyet marjı, Thermal Services katkısı ve sıkı maliyet kontrolü sayesinde kısmen artarak%10,6 oranında gerçekleşti. RenewablePower sektörünün %4,5 oranındaki faaliyet marjı, rüzgar enerjisi alanındaki elverişsiz karışım ve devam eden fiyat baskısından etkilendi. Grid sektöründeki faaliyet marjı, düşük kar marjlı standart ürünlerden oluşan bazı siparişlerin cezai işlemlerindenzarar görerek %5,6’ya kadar kısmen düştü. Transport sektörünün faaliyet marjı ise hacim artışı ve maliyetler üzerindeki çalışmalar sayesinde iyileşmeye devam ederek %5,6 oranında oranında gerçekleşti.

Geçen Kasım ayında sunulan “DedicatedtoExcellence” (d2e) planı sağlam gelişme gösterdi. Sektör ve Kurumsal seviyelerdeki sıkı harcama disiplini, Alstom’un 2012/13 maliyet bazı ile karşılaştırıldığında 2013/14 yılı sonunda 500 milyon Euro’nun üzerinde tasarrufa ulaşmasını sağladı.

Net kar; belirli bazı yasal giderler ve zararların yanı sıra yeniden yapılandırma maliyetleri (geçen yıl gerçekleşen 137 milyon Euro ile karşılaştırıldığında 2013/14 yılında gerçekleşen 220 milyon Euro), yüksek mali giderler ve vergi oranından etkilenerek geçen yıla kıyasla %28 oranında bir düşüşle 556 milyon Euro tutarında gerçekleşti.

2. YARIDA POZİTİF SERBEST NAKİT AKIŞI

2013/14 yılının birinci yarısındaki büyük negatif serbest nakit akışından sonra, serbest nakit akışı, etkin işletme sermayesi yönetimi ve yüksek ön ödemelerle desteklenerek ikinci yarıda pozitife döndü ve 340 milyon Euro tutarında gerçekleşti. Mali yılın tamamı açısından, serbest nakit akışı, özellikle birinci yarıda dönem içinde imzalanan bazı sözleşmelere ait elverişsiz nakit profilinden etkilenerek -171 milyon Euro tutarında gerçekleşti.

Grup, 2014 yılı Mart ayı sonunda 2,3 milyar Euro’luk brüt nakit ve 1,35 milyar Euro’luk onaylanmış çekilmemiş kredi limiti elde etti.

31 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen 2.342 milyon Euro ile karşılaştırıldığında 31 Mart 2014 itibariyle net borç 3.019 milyon Euro tutarında durdu. Yıl içindeki bu artışın başlıca nedenleri olumsuz serbest nakit akışı ve 2012/13 dönemine ait temettü ödemesidir.

31 Mart 2013 tarihinde 5.087 milyon Euro tutarında gerçekleşen özsermaye 31 Mart 2014 tarihinde 5.109 milyon Euro tutarında durarak dönem içinde sabit kaldı (revize edilmiş IAS 19 için düzenlenmiştir).

STRATEJİK YENİDEN YAPILANMA

Geçen hafta açıklandığı gibi Alstom Enerji faaliyetlerini devralmak üzere General Electric’ten (GE) bağlayıcı bir teklif aldı. Teklif edilen işlemin kapsamı, ThermalPower (Termal Enerji), RenewablePower (Yenilenebilir Enerji) ve Grid (Enerji İletimi) sektörlerinin yanısıra kurumsal ve ortak hizmetleri de içeriyor. Teklif edilen fiyat, 12,35 milyar Euro tutarında Öz Sermaye Değerine, 11,4 milyar Euro tutarında İşletme Değerineya da 12,2x FY13 EBITdeğerine mükabil sabit fiyattır.

Bu bağlayıcı teklif kapsamında, Alstom Enerji işkolunun tamamının veya bir kısmının devredilmesi için üçüncü taraflardan teklif isteyemez. Ancak Alstom, Enerji işkolunun tamamına yönelik istenmeden verilen tekliflere yanıt verme ve Alstom için daha üstün bir teklife yol açabilecek, ciddi ilgi gösteren teklif sahipleri ile görüşmeler yapma hakkını saklı tutmuştur.

Bu teklifin onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde, Alstom küresel bir lider olduğu Transport faaliyetlerine yeniden odaklanacaktır. Alstom, satış hasılatını Transport işkolunu güçlendirmek ve ona büyük gelişme imkanları sağlamak, borcunu ödemek ve hissedarlarına nakit vermek için kullanacaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler