1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Atık yağ faaliyetinde bulunanlar kirlenmeden sorumlu olacak

Atık yağ faaliyetinde bulunanlar kirlenmeden sorumlu olacak

Atık yağlarla ilgili faaliyette bulunan kuruluşlar, atık yağların neden olduğu çevresel kirlenmeden dolayı sorumlu olacaklar.

Atık yağ faaliyetinde bulunanlar kirlenmeden sorumlu olacak

Enerji Günlüğü - Atık yağlarla ilgili faaliyette bulunan kuruluşlar, atık yağların neden olduğu çevresel kirlenmeden dolayı sorumlu olacaklar.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yönetmeliğe göre atık yağlarla ilgili faaliyette bulunan bütün kişi ve kuruluşlar, atık yağların neden olduğu çevresel kirlenmeden dolayı tazminat sorumluluğu taşıyacaklar. Yönetmelik 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak. 

Yönetmelik, atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

ATIK YAĞLAR RAFİNASYON ÖNCESİNDE KULLANILAMAYACAK
Yönetmeliğe göre atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaklanıyor. Ayrıca herhangi bir amaç için başka yağ türleriyle karıştırılması veya atık yağlara su dahil başka maddelerin karıştırılması da yasak olacak. 

Atık yağlar yetkili kuruluşlar tarafından lisanslı taşıyıcı araçlarla, uygun koşullarda toplanacak; atık yağlar enerji geri kazanımı da dahil herhangi bir amaç için yetkisiz, lisanssız kişi ve kuruluşlar tarafından toplanamayacak. 

ATIK YAĞ FAALİYETİ YAPANLAR SİLSİLE HALİNDE SORUMLU
Atık yağların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı yağ üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyonu, enerji geri kazanımı ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumlu olacaklar. Sorumlular, bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu da taşıyacaklar. 

Yeni Yönetmelik, 30 Temmuz 2008 tarihli Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırdı. 

Önceki ve Sonraki Haberler