1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Aynı dağıtım bölgesinde aynı mühendisle çalışma imkanı getirildi

Aynı dağıtım bölgesinde aynı mühendisle çalışma imkanı getirildi

Enerji Günlüğü – Doğalgaz iç tesisat sertifikası sahibi farklı şirketler, aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydıyla aynı mühendisle çalışabilecekler. Doğal...

Aynı dağıtım bölgesinde aynı mühendisle çalışma imkanı getirildi

Enerji Günlüğü – Doğalgaz iç tesisat sertifikası sahibi farklı şirketler, aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydıyla aynı mühendisle çalışabilecekler. 

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, EPDK tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre “Sertifikaların iptali” başlıklı 18. maddeye eklenen ikinci fıkrada, can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen şirketlerin sertifikası ihtara gerek olmaksızın iptal edilebilecek. 

İlave edilen söz konusu fıkrada şöyle deniyor: 

Madde 18, ikinci fıkra – Sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fiillerde bulunulduğunun yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilmesi, sertifikanın verilmesine esas olan şartların faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlamını taşır. Bu durumda herhangi bir yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifika Kurul tarafından iptal edilebilir.

MÜHENDİSLER BİRDEN ÇOK ŞİRKETE HİZMET VEREBİLECEK

Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-2, Taahhütname” başlıklı belgede de değişiklik yapıldı. Taahhütnamenin 5. maddesi aşağıdaki gibi değiştirildi ve bir 6. madde eklendi: 

5) Bu sertifika başvurusu esnasında yükseköğrenim belgesi/personel yeterlilik belgesi suretlerini sunduğumuz personelin, diğer bir doğalgaz dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren başka bir iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi firmada halen firma sahibi/şirket ortağı veya çalışanı olarak faaliyette bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz.

Buna göre bir mühendisin, aynı dağıtım bölgesinde çalışan sertifikalı farklı şirketlere hizmet vermesine imkan sağlanmış oldu.  

Taahhütnamenin eski halinde şöyle deniyordu: “5) Bu sertifika başvurusu esnasında yükseköğrenim belgesi/personel yeterlilik belgesi suretlerini sunduğumuz personelin, diğer bir Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi firmada halen firma sahibi/şirket ortağı veya çalışanı olarak faaliyette bulunmadığını, kabul ve taahhüt ederiz”.

Taahhütnameye eklenen 6 maddede ise şu ifade yer aldı: 

6) Alacağımız sertifika kapsamında dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmeyeceğimizi, şebeke/sayaç/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak gaz kullanımına neden olmayacağımızı, tesisatta can ve mal güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanmayacağımızı, aksi takdirde sertifikamızın iptal edileceğini kabul ve taahhüt ederiz. 

TAAHHÜTNAMELER BİR AY İÇİNDE YENİLENECEK

Yönetmelik yayınıyla beraber yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda Yönetmeliğe “Taahhütname sunulması” başlığıyla eklenen aşağıdaki geçici 12. maddeye göre sertifika sahibi şirketler, yeni taahhütnamenin bir ay içinde imzalanarak dağıtım şirketine sunacaklar. Yeni taahhütname vermeyen sertifika sahibi şirketlerin yeni proje dosyaları, yeni taahhütnamelerini verinceye kadar, kabul edilmeyecek: 

Geçici Madde 12 – İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri tarafından Ek-8’de yer alan taahhütnamenin yeni şekli bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgili dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi taahhütnamenin yeni şeklini süresi içerisinde sunmayan sertifika sahiplerinin taahhütnameyi sunana kadar yeni proje dosyalarını kabul etmez.

Önceki ve Sonraki Haberler