1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Bakanlık teşkilatında revizyon

Bakanlık teşkilatında revizyon

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleriyle ilgili işlemler, bundan böyle Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Bakanlık teşkilatında revizyon

Enerji Günlüğü - Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleriyle ilgili işlemler, bundan böyle Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hizmet birimlerini düzenleyen hükümlerde bir dizi değişiklik yapıldı. 

Kararnameyle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bazı hizmet birimlerinin adları ve bazı hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile bazı kadroların adları, bu kadrolarda çalışanların özlük hakları korunmak suretiyle, değiştirildi. 

Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hizmet birimlerini sıralayan; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Hizmet birimleri” başlıklı 168. maddesinde, aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü’nün adı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nün adı ise Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü oldu. Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın adı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak değiştirildi; Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu ve Personel Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. 

PETROL VE DOĞALGAZ GEÇİŞ PROJELERİ
Değişiklik düzenlemesinde daha önce Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayılan Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili her türlü iş ve işlem; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasından kaldırıldı ve Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nün yetki ve görevleri arasına ilave edildi.

Kararname’nin Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini bildiren 170 maddesine (ç) bendinden sonra şu bentler eklendi; 
d) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlamak,
e) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip etmek ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek,
f) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,
g) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak,
ğ) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak,
h) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
ı) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,
i) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek,
j) Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak. 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Değişiklikle beraber; kaldırılan Personel Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri de olduğu gibi yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri olarak belirtildi. 

KADRO DEĞİŞİKLİKLERİNDE ÖZLÜK HAKLARI KORUNDU
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın adında gerçekleştirilen değişiklikle ilgili olarak görev adları ile kadro adlarında da değişiklik yapıldı. Kadro adlarındaki değişiklik yapılırken, çalışanların özlük hakları olduğu gibi korunacak şekilde düzenleme yapıldı. Buna göre Denetim Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanı kadroları iptal edildi; yerlerine Teftiş Kurulu Başkanı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Daire Başkanı kadroları ihdas edildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler